Tips voor het kopen van een huis - waar je op moet letten - Geregeld24
TIPS Huis kopen
Zo Geregeld
TIPS Huis kopen
02/21/2023
5 min
0

Tips voor het kopen van een huis: waar je op moet letten

02/21/2023
5 min
0

Als je een huis wilt kopen, lijkt het misschien simpel om een leuk huis op internet te vinden en een bezichtiging te plannen. Maar dan begint het pas! Hieronder geven we een aantal zaken waar je op moet letten, maar bedenk wel dat er meer belangrijke factoren zijn die afhankelijk zijn van de specifieke woning en locatie. Schakel daarom altijd een expert in als je ergens geen verstand van hebt.

Wat is het huis waard?

Het bepalen van de waarde van een woning is specialistisch werk en wordt vaak door makelaars en taxateurs onderzocht. Waarde is een subjectief begrip, maar het is wel af te kaderen. Zo weet je bijvoorbeeld of hetgeen je hebt geboden in overeenstemming is met de waarde. Bedenk dat je het verschil tussen de taxatiewaarde en de koopsom naast de kosten koper en de aankoopmakelaar uit eigen middelen moet betalen.

Is de vraagprijs wel reëel?

De vraagprijs is niet altijd marktconform en verkopers mogen vragen wat ze willen. Verkopers denken vaak dat ze het mooiste huis in de straat bezitten en verkoopmakelaars kunnen geneigd zijn om een iets hogere waarde neer te leggen om daarmee de kans te vergroten dat ze de opdracht krijgen. Verkopers gaan ook vaak met de gekozen makelaar opnieuw in gesprek om aan te geven dat ze de vraagprijs willen verhogen. De vraagprijs kan hierdoor sterk afwijken van de marktwaarde van de woning. Controleer dus altijd of de vraagprijs marktconform is voordat je een bod overweegt.

Hoe is de bouwkundige staat?

Een bouwkundige keuring is essentieel bij het kopen van een huis. Je wilt immers geen kat in de zak kopen en het gaat vaak om veel geld. Laat daarom een bouwkundige keuring uitvoeren door een expert. Denk hierbij ook aan de onderzoeksplicht die je als koper hebt. De verkoper moet gebreken die bekend zijn melden maar ook de verkoper is niet altijd op de hoogte van (verborgen) gebreken. Daarnaast is het fijn om te weten welke kosten je op korte- en lange termijn kan verwachten. Een soort van zekerheid dus.

> Meer over de bouwkundige keuring en de kosten

Hoe moet ik bieden en waar moet ik op letten?

Een aankoopmakelaar kan je helpen bij het biedingsproces en waar je op moet letten bij het bieden. Zo kan de aankoopmakelaar je helpen om de juiste strategie te bepalen en kan hij of zij je adviseren over eventuele ontbindende voorwaarden.

Welke voorwaarden stelt de verkoper?

Bij de verkoop van een huis kan de verkoper ook voorwaarden stellen. Deze voorwaarden worden meestal in de presentatie vermeld. De verkoper kan bijvoorbeeld eisen dat er gebruik wordt gemaakt van een specifieke projectnotaris, of dat er een ouderdomsclausule of bankgarantie wordt opgenomen in de koopovereenkomst. Ook kan de opleveringsdatum al vastgesteld zijn voordat er geboden kan worden. Het is belangrijk om rekening te houden met deze voorwaarden en hier eventueel over te onderhandelen. Uiteindelijk zal de deal gebaseerd zijn op wat er samen overeengekomen wordt en dit zal later worden vastgelegd in de koopovereenkomst.

Wat is de biedprocedure

Biedprocedures kunnen enorm verschillen ondanks dat er met het Biedlogboek geprobeerd wordt eenheid in de procedures van makelaars te scheppen. Dat blijkt nog zo niet eenvoudig te zijn. Vraag de verkoopmakelaar of verkoper (bij zelf verkopen) wat de biedprocedure is zodat je weet wat de vervolgstappen zijn. Den eraan dat een bod uit meer dan het bedrag alleen bestaat. Ook de datum van oplevering, financieringsvoorbehoud en eventueel een bouwkundige keuring maakt onderdeel uit van het voorstel. Ook kunnen partijen met elkaar in onderhandeling gaan. Van de makelaar of verkoper ontvang je dan na het bod een reactie.

Bieden zonder voorbehouden

Iedereen is vrij in z'n eigen keuze maar bieden zonder voorbehouden terwijl je wel een hypotheek nodig hebt blijft riskant. Mocht de bank toch geen finaal akkoord geven sta je met lege handen en moet je ook nog eens 10% van de koopsom aan boete betalen. Zo'n risico is alleen te overwegen wanneer je die 10% op de spaarrekening hebt staan. Toch zijn er mensen die zo'n risico durven te nemen om meer kans op een woning te maken. Ook hier is iedereen vrij in maar wees je wel bewust van de risico's.

Dat geldt ook voor de bouwkundige keuring. Wanneer er veel interesse in een woning is laten mensen zich nog weleens verleiden om af te zien van een bouwkundige keuring. Laat bij twijfel altijd een bouwkundige keuring uitvoeren en schakel een aankoopmakelaar in. Voor je het weet heb je een kat in de zak gekocht en meestal komt spijt achteraf. Voorkom dat!

Krijg ik voldoende tijd om een hypotheek te regelen?

Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt om een hypotheek te regelen. Vaak is de tijd tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de overdracht van de woning kort, dus zorg dat je op tijd begint met het regelen van je financiering. Informeer de hypotheekadviseur tijdig over de gedane- en vervolgstappen.

> Meer over hypotheken en hypotheekadviseur

Tot wanneer kan ik nog onder de koop uit?

Ons rechtssysteem kent een wettelijke bedenktijd van 3 dagen voor de koper. De koper kan in deze periode zonder reden afzien van de koop. Dit geldt echter niet voor de verkoper. Wanneer de verkoper akkoord gaat met de verkoop, is deze definitief en kan de verkoper niet zomaar van de koop afzien tenzij hiervoor een extra clausule is opgenomen. Er zijn echter wel situaties waarin de verkoper de koop kan ontbinden, bijvoorbeeld als de koper niet tijdig betaalt of als er sprake is van bedrog of dwaling. Let er wel op dat er moet worden voldaan aan de schriftelijkheidseis voordat er rechten en plichten uit de koopovereenkomst vloeien. 

Ontbinden koopovereenkomst

Ook kan het zijn dat er in het koopcontract afspraken zijn gemaakt over ontbinding van de koop. Bijvoorbeeld als er een financieringsvoorbehoud is opgenomen in het koopcontract, dan kan de koper onder bepaalde omstandigheden alsnog van de koop afzien.

Wat zijn de kosten koper?

Kosten koper (k.k.) zijn de extra kosten die bovenop de aankoopprijs van een huis komen. Deze kosten omvatten onder andere de taxatiekosten, notariskosten, kadasterkosten (voor de registratie van de kadastrale rechten) en overdrachtsbelasting.  Daarnaast kunnen er nog bijkomende kosten zijn zoals een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. De notaris kan voor deze kosten een offerte uitbrengen.

Wel of niet een aankoopmakelaar

Naast deze kosten kan de koper er ook voor kiezen om een aankoopmakelaar in te schakelen, die uit eigen middelen betaald moet worden. Het bepalen van de waarde van een huis kan lastig zijn, vooral als er weinig vergelijkbare transacties in de buurt zijn. Het inschakelen van een aankoopmakelaar kan helpen om deze risico's te verminderen en de juiste prijs te betalen voor het huis. Hoewel dit extra geld kost, kan het inhuren van een aankoopmakelaar zijn geld dubbel en dwars waard zijn.

Te snelle beslissen

Soms is de woningmarkt enorm oververhit en zijn er meerdere kapers op de kust. Zorg er juist in zo'n geval dat je je huiswerk doet en een expert inschakelt voor hulp. Voor je het weet heb je iets gedaan waar je later spijt van hebt.

Tot slot

Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waar je tijdens de koop van een huis rekening mee kan houden maar het belangrijkste is: Doe geen domme dingen ,laat je niet onder druk zetten en schakel daar waar nodig een expert in. Een huis is nou eenmaal te duur om onnodig risico te lopen. Ook bijzondere omstandigheden kunnen meewegen bij zowel koper als verkoper. In tijden van krapte laten mensen zich nog weleens onder druk zetten door de verkoper of diens makelaar. Houd je hoofd koel en zorg ervoor dat je goede beslissingen neemt zodat je er later geen spijt van krijgt.

Download de Gratis Checklist Huis Bezichtigen

Reacties
Categorieën