Privacyverklaring Geregeld24

Verwerking van persoonsgegevens

- Geregeld24 (''wij''), gevestigd in Zwolle (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In de rest van deze privacyverklaring gebruiken we onze verkorte naam Geregeld24.

- Geregeld24 acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

- In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op het Geregeld24-platform met onze website https://geregeld24.nl alsmede gerelateerde websites en diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Geregeld24 aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die je, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type.

- Bankrekeningnummer.


Gronden voor de verwerking.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- Jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Jouw offerteaanvragen of verzoeken door te kunnen sturen partners van Geregeld24.

Geregeld24 analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Geregeld24 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze website bezoekers voor onbepaalde tijd om jou ook in de toekomst gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen.


Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we jou een kopie bezorgen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan het verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

We zullen jouw informatie alleen delen met anderen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van jouw verzoek via de gangbare communicatiekanalen zoals het verstrekken van een opdracht of offerte- en informatieaanvraag, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Cookies

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor het goed laten functioneren van Geregeld24. Functionele cookies zijn bijvoorbeeld:

- Cookies die te maken hebben met de gebruikersfunctionaliteit van ons platform, zoals bij het inloggen, om iets te kunnen afrekenen of je laatste zoekopdracht op te kunnen slaan;

- No-follow cookies, aan de hand hiervan weten we welke andere soorten cookies we met jouw toestemming mogen plaatsen op jouw device en welke niet;

- Load-balancing cookies, die het verkeer over onze servers verdelen;

- Cookies waarmee we ongewenst verkeer op Geregeld24 kunnen herkennen en blokkeren.

Diverse features in het Geregeld24- platform zijn erop gericht om het jou als gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken en daarbij ook jouw persoonlijke voorkeuren op te slaan. Zo slaan we je laatst gebruikte zoekopdracht in cookies op, zodat je bij het volgende bezoek aan onze website direct vanaf de homepage weer naar die zoekopdracht kunt teruggaan. Ook houden we met cookies bij vanaf welke van onze servers je Geregeld24 te zien krijgt, zodat je een consistente ervaring hebt gedurende je bezoek.

Analytische cookies

Deze cookies geven ons informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de door ons geleverde diensten. Wij onderscheiden hierin:

- Analytische cookies die de kwaliteit en effectiviteit van het Geregeld24 - platform meten;

- A/B-testen cookies, waarmee we verschillende interface-scenario's kunnen testen;

- Site en performance monitoring cookies, waarmee we de stabiliteit van Geregeld24 kunnen waarborgen.

Om te bepalen welke onderdelen van het Geregeld24 -platform het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met tools zoals Google Analytics – die we overigens zo privacy vriendelijk mogelijk instellen – continu te meten hoeveel bezoekers er op ons platform komen, welke onderdelen het meest worden bekeken en hoe snel de pagina’s laden. Van al deze door ons verzamelde informatie maken we vervolgens statistieken. Die geven ons inzicht in hoe het Geregeld24 -platform wordt gebruikt, hoe wij het platform stabiel kunnen houden en welke verbeteringen wij moeten doorvoeren om onze dienstverlening te optimaliseren.

Personalisatie cookies

Wij gebruiken cookies om binnen het Geregeld24-platform van jou een gebruikersprofiel op te bouwen, zodat we je van relevante informatie kunnen voorzien en je gebruikerservaring persoonlijker kunnen maken. Dit doen we onder andere op basis van je gedrag op het Geregeld24-platform over de verschillende devices die je gebruikt. Voor het plaatsen van deze cookies moet je ons toestemming geven. Het door ons opgebouwde gebruikersprofiel zullen we gebruiken voor de personalisatie van het Geregeld24-platform en voor marketingdoeleinden. Als ook advertentiecookies worden toegestaan, worden de personalisatiecookies tevens ingezet ten behoeve van advertenties als hieronder omschreven.

Advertentie cookies

Deze cookies worden gebruikt door ons en door derde partijen waarmee wij samenwerken (hierna: Geregeld24-partners). Op basis van je internetgedrag binnen en buiten het Geregeld24-platform en over de verschillende devices die je gebruikt wordt hier een gebruikersprofiel mee opgebouwd. Hiermee kunnen advertenties op jou persoonlijk afgestemd worden, zowel binnen als buiten ons platform. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt:

- Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien;

- Om bij te houden hoeveel bezoekers de advertentie in zijn totaliteit zien, erop klikken of na het klikken erop een bestelling plaatsen;

- Om een persoonlijk profiel op te bouwen en je op basis van jouw persoonlijke interesses relevante advertenties op het Geregeld24-platform of andere platformen aan te kunnen bieden.

Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon tussen ons en de bedrijven die advertenties op Geregeld24 plaatsen. Doordat elk bedrijf zijn eigen werkwijze heeft, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de advertentie-cookies die via het Geregeld24-platform worden geplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor adverteerders die via advertentienetwerken kunnen bieden op advertentieruimte op Geregeld24.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om jou online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

- Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

- Encryptie van data;

- Pseudonimiseren van data;

- Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

- Overdrachten alleen over SSL;

- Purpose-bound toegangsbeperkingen;

- Controle van erkende autorisaties.


Tot slot

Wij zullen dit cookiebeleid af en toe moeten aanpassen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe functionaliteiten bij het Geregeld24-platform komen, we met nieuwe Geregeld24-partners gaan samenwerken of omdat er een verandering plaatsvindt wat betreft de wet- en regelgeving rondom cookies. We mogen de inhoud van het beleid en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd – en zonder melding vooraf – wijzigen.

Als nieuwe personalisatie- of advertentiecookies geplaatst worden zal de cookiebar opnieuw getoond worden en zal je dus opnieuw om toestemming gevraagd worden. Je kunt deze pagina raadplegen voor de meest actuele versie.

We zijn en blijven graag zo volledig en transparant mogelijk wat betreft het gebruik van cookies. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, of op het Geregeld24-platform cookies tegenkomen die niet in dit cookiebeleid worden genoemd, neem dan contact op via ons contactformulier.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 08 februari 2023

Ontdek alles op Geregeld24