Bouwkundige keuring

Bouwkundige Keuring

" Als ik dat had geweten had ik direct een bouwkundig inspecteur ingeschakeld"

Beste service

Beste service

Integere dienstverlening en persoonlijke benadering.
Snel geregeld

Snel geregeld

Binnen korte tijd contact om jouw wensen te bespreken.
Onafhankelijk

Onafhankelijk

Eerlijk, discreet en volledig onafhankelijk van derden.

Bouwkundige inspectie

Kies voor zekerheid!

We hebben allemaal wel eens gehoord dat iemand een huis heeft gekocht en later achter verborgen gebreken kwam. Vaak is dat een ver van m'n bed-show maar het wordt anders wanneer je hier zelf mee te maken krijgt. 

Soms vinden we een bouwkundige keuring zonde van het geld, maar een bouwkundige keuring geeft uitvoerig inzicht over de staat van onderhoud en gebreken van de woning die je wilt kopen. 

Met een bouwkundig rapport sta je sterker!

Daarnaast weten veel kopers niet dat je als koper een onderzoeksplicht hebt. Naast het in kaart brengen van gebreken en te verwachten kosten sta je met een bouwkundig rapport veel sterker. 

Laat je niets wijsmaken!

Laat je dus niets wijsmaken want de financiële gevolgen zijn vaak groot wanneer je er later achter komt dat de woning niet voldoet aan de gestelde eisen.

Homekeur bouwkundige keuringen!

Klik op de button voor een Homekeur bouwkundige keuring!

Meest gestelde vragen bouwkundige keuring

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is een inspectie van een gebouw of woning door een gekwalificeerde en erkende bouwkundige. Deze keuring heeft tot doel om eventuele bouwtechnische gebreken of onveilige situaties te identificeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om scheuren in de muren, problemen met het dak, of gebreken aan de fundering.

De resultaten van de bouwkundige keuring worden vastgelegd in een rapport, waarin de bouwkundige aangeeft welke gebreken er zijn geconstateerd en wat de gevolgen hiervan zijn. Het rapport kan worden gebruikt door de eigenaar van het gebouw om de gebreken te laten verhelpen, of door potentiële kopers om te beoordelen of het gebouw in goede staat is.

Een bouwkundige keuring is vooral nuttig wanneer je van plan bent om een woning of gebouw te kopen. Zo kun je voorkomen dat je achteraf voor onverwachte kosten komt te staan voor reparaties. Ook als je zelf de eigenaar bent van een woning of gebouw, kan een bouwkundige keuring nuttig zijn om eventuele verborgen gebreken op te sporen en te verhelpen voordat deze tot grotere problemen leiden.

Het is belangrijk om te weten dat een bouwkundige keuring geen vervanging is voor een bouwvergunning of een energielabel. De bouwkundige keuring richt zich specifiek op bouwtechnische aspecten van een gebouw, terwijl een bouwvergunning nodig is om te beoordelen of een gebouw aan de wettelijke eisen voldoet. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is.

Als je overweegt om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, is het belangrijk om een erkende bouwkundige in te schakelen. Zo weet je zeker dat de keuring goed en professioneel wordt uitgevoerd. Bovendien kun je dan rekenen op een betrouwbaar en gedetailleerd rapport over de staat van het gebouw.

Waarom zou ik een bouwkundige keuring uit laten voeren?

Een bouwkundige keuring geeft je inzage in de gebreken van de woning. Denk hierbij aan de directe herstelkosten en kosten op termijn. Kies voor zekerheid en weet wat je koopt is ons motto. Daarnaast heeft de koper een onderzoeksplicht. Met een bouwkundig rapport in handen is in de meeste gevallen voldaan aan deze eis. Daarnaast is het fijn om direct helder te hebben welke gebreken direct hersteld moeten worden en welke kosten daarbij horen. Ook de begroting om de te verwachten onderhoudskosten kan zo worden gemaakt. Met directe herstelkosten wordt binnen 1 jaar bedoeld en kosten op termijn binnen 1 en 5 jaar.

Bouwkundige keuring appartement

Over het algemeen vindt er bij de koop van een appartement geen bouwkundige inspectie plaats maar er kunnen uitzonderingen zijn. Als er toch een bouwkundige keuring is gewenst zal er in het bouwkundig rapport ook een kostenpost voor de VvE worden opgenomen indien gebreken worden vastgesteld. Denk hierbij aan de staat van het dak.

Hoe werkt een bouwkundige keuring?

Via onze website vraag je eenvoudig een bouwkundige keuring aan. Er wordt een afspraak gepland en de bouwkundig inspecteur komt langs om de woning te keuren. De keurder werkt een hele lijst met aandachtpunten af en noteert de staat per onderdeel. Deze gegevens worden achteraf via de software in het rapport vermeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe herstelkosten en kosten op termijn. Zo weet je welke investering direct is gewenst om gebreken of achterstallig onderhoud te herstellen, en welke onderhoudskosten je op termijn kan verwachten.

Onderaan deze pagina staat een "Voorbeeldrapportage kosten" zodat je kan zien waar de bouwkundig inspecteur allemaal naar kijkt tijdens de inspectie.

De taxateur vermeld toch de gebreken in het taxatierapport?

Dat klopt maar hetgeen de taxateur in kaart brengt is een globale inschatting van de gebreken en is niet gelijkgesteld met een uitvoerige bouwkundige inspectie. De werkzaamheden van de taxateur zijn dus geen vervanging van de bouwkundige keuring.

Is een bouwkundige keuring verplicht?

Nee, vooralsnog (2023) is een bouwkundige keuring door de overheid niet verplicht gesteld maar wel in veel gevallen aan te raden. Als koper is het gewenst om op de hoogte te zijn van de gebreken die aanwezig zijn. Weet dus wat je koopt. 

Hierop zijn een aantal uitzonderingen die je verderop in dit artikel tegenkomt. *

Bouwkundige keuring voor of na bod?

Een bouwkundige keuring kan op verschillende momenten worden uitgevoerd, zoals voor of na het plaatsen van een bod op een woning. Als de keuring vóór het bod wordt uitgevoerd, kan de prijs van het bod worden aangepast op basis van de bevindingen uit het rapport. Hierdoor kan een onderbouwd lager bod worden geplaatst als er veel gebreken aan de woning zijn geconstateerd. Echter, dit kost wel tijd en geld, en er is geen garantie dat de woning ook daadwerkelijk wordt gekocht.

Een alternatief is om een voorbehoud bouwkundige keuring op te nemen in de ontbindende voorwaarden. Hierdoor kan de keuring na het tekenen van de koopovereenkomst worden uitgevoerd. Als de kosten voor de oplossing van de gebreken boven een vastgesteld bedrag uitkomen, kan de koopovereenkomst ontbonden worden.

Is een bouwkundig rapport geschikt voor NHG?

In de meeste gevallen wel maar het is slim om tijdens het plannen van de afspraak aan te geven waarvoor je de bouwkundige keuring nodig hebt. De woningkeurder kan dan rekening houden met de gewenste opdracht zodat je later over het juiste bouwtechnische rapport beschikt.

Wie vraagt de bouwkundige keuring aan?

Over het algemeen vraagt de koper een bouwkundige keuring aan maar ook een verkoper kan een keuring aanvragen. Wanneer de koper graag zekerheid over de bouwtechnische staat en gebreken wil krijgen kan deze een inspecteur inschakelen. Om geschillen achteraf te voorkomen kan de verkoper ervoor kiezen een bouwkundig rapport bij de presentatie aan te bieden. Zo weet de koper welke gebreken aanwezig zijn en welke investering dit vergt.

Wanneer moet ik een bouwkundige keuring uit laten voeren?

In de meeste gevallen wordt de bouwkundige keuring uitgevoerd nadat er een deal is gesloten onder voorbehoud van een bouwkundige keuring. Voor kopers geldt: Laat bij twijfel altijd een bouwkundige keuring uitvoeren. Dat geldt niet alleen voor oudere woningen maar ook woningen van enkele jaren oud kunnen onverwachte gebreken vertonen. Kies dus voor zekerheid. Voor verkopers geld: Als er veel gebreken worden verwacht of er sprake is van (ernstig) achterstallig onderhoud is het slim om een bouwkundig rapport op te laten stellen. De makelaar kan dan direct voordat er sprake is van een deal aan de bezichtigers inzage geven in de gebreken. Dat maakt de positie als verkoper sterker omdat hiermee in de meeste gevallen ook is voldaan aan de meldingsplicht.

Wat doet de bouwkundig inspecteur tijdens de keuring van de woning?

Een bouwkundige keurder is een professioneel die gekwalificeerd is om bouwkundige keuringen uit te voeren. Deze keurder is opgeleid om de bouwtechnische aspecten van een gebouw of woning te inspecteren en eventuele gebreken of onveilige situaties te identificeren. De taak van een bouwkundige keurder is om een objectief en onafhankelijk oordeel te geven over de staat van het gebouw. Hiervoor maakt de keurder gebruik van verschillende inspectietechnieken, zoals visuele inspectie, metingen en sonderingen.

Na de inspectie stelt de bouwkundige keurder een rapport op, waarin de geconstateerde gebreken en onveilige situaties worden beschreven. Dit rapport kan worden gebruikt door de eigenaar van het gebouw om de gebreken te laten verhelpen, of door potentiële kopers om te beoordelen of het gebouw in goede staat is.

Een bouwkundige keurder kan worden ingeschakeld in verschillende situaties. Zo kan het nuttig zijn om een keuring te laten uitvoeren als je van plan bent om een woning of gebouw te kopen. Zo kun je voorkomen dat je achteraf voor onverwachte kosten komt te staan voor reparaties. Ook als je zelf de eigenaar bent van een woning of gebouw, kan een bouwkundige keuring nuttig zijn om eventuele verborgen gebreken op te sporen en te verhelpen voordat deze tot grotere problemen leiden.

Als je een bouwkundige keurder inschakelt, is het belangrijk om te kiezen voor een erkende keurder met voldoende kennis en ervaring. Zo weet je zeker dat de keuring goed en professioneel wordt uitgevoerd, en kun je rekenen op een betrouwbaar en gedetailleerd rapport over de staat van het gebouw.

Wat zijn de meest voorkomende gebreken bij een huis?

De meest voorkomende gebreken zijn achterstallig onderhoud, vocht problemen in de badkamer, vocht in muren en kruipruimte, houtrot aan kozijnen, slecht schilderwerk, ventilatieproblemen, gebreken aan dakbedekking en goten. Dit is slechts een kleine opsomming van de meest voorkomende gebreken. Vaak zijn deze het gevolg van achterstallig onderhoud. Ook slecht voegwerk en gebreken aan de technische installaties komen regelmatig voor.

De herstelkosten na het keuren van de woning vallen tegen, wat nu?

Allereerst is het belangrijk om de situatie te bekijken. Vindt de keuring plaats voordat de koopovereenkomst is getekend kunnen partijen op basis van de bevindingen van de inspecteur opnieuw met elkaar in gesprek. Er wordt dan opnieuw onderhandeld. Ook kunnen partijen elkaar in de kosten tegemoet komen. Als de koopovereenkomst is getekend met een voorbehoud bouwkundige keuring waarbij ook een bedrag voor de gebreken is opgenomen, geldt bij tegenvallende kosten hetzelfde zoals hierboven beschreven.

Is het bedrag van de kosten hoger dan in de koopovereenkomst is vermeld kan de koper ontbinden. Hier zijn vaak wel voorwaarden aan verbonden. In de praktijk gaan partijen alsnog opnieuw met elkaar in gesprek om een deal te sluiten. Bekijk dus goed de juridische positie waarbij eerst de woning keuren en daarna de koopovereenkomst pas tekenen de meest veilige is.

Wat kost een bouwkundige keuring?

Veel bedrijven die bouwkundige inspecties uitvoeren rekenen een vast bedrag waarbij soms een toeslag geldt voor grotere woningen. Klik op de button “Direct regelen” en de prijs komt tevoorschijn.

Moet ik zelf bij de bouwkundige keuring aanwezig zijn?

Voor kopers adviseren we om mee te lopen met de inspecteur. Geeft dit aan wanneer er een afspraak wordt gemaakt. De bouwkundig inspecteur kan je tijdens de opname tips en adviezen geven. Daarnaast heb je de gebreken ook zelf gezien. Dat maakt het lezen van het bouwkundig rapport met bijhorende kosten ook beter leesbaar. Verkopers zijn in de meeste gevallen aanwezig omdat ze toegang tot de woning verschaffen. Ook kan bijvoorbeeld een makelaar of aankoopmakelaar tijdens de inspectie aanwezig zijn.

Hoe zit het met de meldingsplicht bij een huis verkopen?

De verkoper heeft een meldingsplicht, dit betekent dat aanwezige gebreken die bekend zijn moeten worden gemeld. Maar wat als er een gebrek aan het licht komt waar de verkoper niet van op de hoogte was? Of een situatie waarbij erfgenamen de woning verkopen en er zelf nooit gewoond hebben. Om hierover geschillen te voorkomen is het beter om als koper zelf de touwtjes in handen te nemen en een keuring uit te laten voeren. Ook kan de verkoper ervoor kiezen een bouwkundige keuring uit te laten voeren zodat op voorhand de gebreken bekend zijn voordat de woning voor verkoop wordt aangeboden.

Hoe zit het met de onderzoeksplicht bij een huis kopen?

De koper heeft een onderzoeksplicht maar niet alles kan bij de koper worden neergelegd. Zo gaat de meldingsplicht van de koper boven de onderzoeksplicht. Toch is het lastig om de verkoper aansprakelijk te stellen wanneer er achteraf gebreken aan het licht komen. Als koper kun je dit ondervangen door een bouwkundige keuring uit te laten voeren waarmee je in de meeste gevallen voldoet aan de onderzoeksplicht.

Hoe kan ik een bouwkundige keuring aanvragen?

Klik op de button “Direct regelen bovenaan of "Direct aanvragen” hieronder waarna de kosten zichtbaar worden. Na het aanvragen wordt binnen 24 uur een afspraak met je gepland voor de inspectie.

Wanneer ontvang ik het bouwkundige rapport?

Je ontvangt het bouwkundig rapport uiterlijk binnen enkele dagen nadat de bouwkundig-inspecteur de woning heeft opgenomen.

Zijn de kosten voor een bouwkundige keuring fiscaal aftrekbaar?

Als de hypotheekverstrekker de bouwkundige keuring verplicht stelt, zijn de kosten altijd fiscaal aftrekbaar.

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt meestal een bouwtechnische keuring van de kopers geëist. Ook dan kan de koper de kosten fiscaal aftrekken.

Een bouwkundig rapport is ook verplicht als de taxateur constateert dat er sprake is van achterstallig onderhoud van 10% of meer van de woningwaarde. Ook dan zijn de kosten voor de bouwkundige keuring aftrekbaar.

Wanneer is een bouwkundige keuring verplicht?

Er zijn hypotheekverstrekkers die een bouwkundige rapportage verplichten. Zo’n verplichte bouwkundige keuring is meestal aan de orde als de woning wat ouder is. Als de hypotheekverstrekker de bouwkundige keuring verplicht stelt, zijn de kosten altijd fiscaal aftrekbaar.

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan een bouwtechnische keuring van de kopers worden geëist. Ook dan kan de koper de kosten fiscaal aftrekken. Wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud van 10% of meer van de woningwaarde zal de hypotheekverstrekker eveneens een bouwkundig rapport eisen. 

Het percentage van 10% komt meestal vanuit de taxateur die tijdens de taxatie gebreken heeft aangetroffen die 10% of meer bedragen dan de waarde van de woning. De taxateur zal in zo'n geval de opdrachtgever (koper) adviseren alsnog een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Ook zal de taxateur deze bevinding in zijn taxatierapport vermelden. Raadpleeg bij twijfel altijd de geldverstrekker of hypotheekadviseur.

Bouwkundige keuring en asbest

De bouwkundig inspecteur voert een visuele inspectie uit en doet geen laboratorium onderzoek. Daarbij wordt er geen specialistisch onderzoek of hak- en breekwerk uitgevoerd. De bouwkundige kijkt slechts zoekend rond en alleen indien hij zichtbaar asbestverdacht materiaal aantreft dan zal hij daarvan melding maken. De standaard bouwkundige keuring is derhalve geen specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest. Hierdoor valt ook te verwachten dat de bouwkundige eventuele aansprakelijkheid voor later aangetroffen asbesthoudend materiaal zal uitsluiten.

Achteraf blijkt dat de bouwkundig inspecteur geen melding heeft gemaakt van asbest die is aangetroffen in de schoorsteen. Kan ik hem of haar daarvoor aansprakelijk stellen?

Het aansprakelijk stellen van de bouwkundig inspecteur kent een vrij hoge drempel. Als er zichtbaar asbest aanwezig is dan mag je verwachten dat de inspecteur hier melding van maakt. Als er asbest is weggewerkt in de woning, dan hoeft de bouwkundig inspecteur daar doorgaans geen doelgericht onderzoek naar te doen. Bij risicogevallen (zoals woningen in risicogebieden) kan het wel raadzaam zijn om specifiek een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest te laten uitvoeren.

Andere benamingen voor een bouwkundig rapport.

Bouwkundig worden er voor dezelfde opdracht nog weleens verschillende termen gebruikt. Zo worden de termen bouwkundig rapport en bouwtechnische keuring door elkaar gebruikt maar betekenen hetzelfde. Zo ook de woorden bouwkundige inspectie, bouwkundig onderzoek of bouwkundige opname. Bouwkundige begrippen >

Voorbeeldrapportage kosten

Hieronder een voorbeeld overzicht van de onderwerpen die over het algemeen worden geïnspecteerd waarbij de bedragen voor kosten binnen 1 jaar, kosten binnen 5 jaar en verbeterkosten komen te staan. Let er op dat bouwkundige rapporten er verschillend uit kunnen zien afhankelijk welke software hiervoor wordt gebruikt.

 • - Belangrijke informatie m.b.t opname en rapportage
 • - Inspectie & woningdetails
 • - Informatie van verkoper of eigenaar
 • - Kap/dak constructie van de woning
 • - Dakbeschot/dakelementen
 • - Dakopeningen
 • - Trappen in de woning
 • - Vloeren, wanden, plafonds en overige
 • - Schilderwerk in de woning
 • - Binnenkozijnen & deuren
 • - Keuken & Sanitaire groepen
 • - Installaties, gas, water en elektra
 • - Ventilatie in de woning
 • - Brandveiligheid in de woning
 • - Kruipruimte
 • - Beton of steenachtige vloer
 • - Houten vloer
 • - Riolering in woning/kruipruimte
 • - Fundering van de woning
 • - Daken
 • - Schoorsteen en/of rookgasafvoeren
 • - Overige dak en/of gevel doorvoeren
 • - Goten
 • - Dakdetails en/of dakafwerkingen van de woning
 • - Afwatering en hemelwaterafvoeren
 • - Gevels
 • - Kozijnen en beglazing buitenzijde woning
 • - Schilderwerk buiten de woning
 • - Buiten de woning (tuin e.d)
 • - Slotopmerking & uitsluitingen

Een laatste TIP

Een huis kopen kan een enorm risico met zich meebrengen waarbij de financiële gevolgen niet zijn te overzien. In de meeste gevallen gaat het om de grootste aankoop in je leven. Kies daarom altijd voor zekerheid en laat bij twijfel een bouwkundige inspectie uitvoeren waarvan de bevindingen worden vastgelegd in een bouwkundig rapport. Even een vriend of bekende mee laten kijken is vaak niet voldoende om tot de juiste conclusie te komen. 

Geregeld24