Notariskosten bij het kopen van een huis: waar bestaan ze uit? - Geregeld24
TIPS Huis kopen
Zo Geregeld
TIPS Huis kopen
02/19/2023
5 min
0

Notariskosten bij het kopen van een huis: waar bestaan ze uit?

02/19/2023
5 min
0

Wanneer je een huis gaat kopen, krijg je te maken met notariskosten. Deze kosten zijn verplicht omdat het om een registergoed gaat waarbij een notaris betrokken moet zijn voor de overdracht. Zelfs als je geen hypotheek nodig hebt voor de aankoop van het huis, betaal je alsnog notariskosten. Maar wat houden deze kosten precies in en hoeveel moet je ervoor betalen?

Hypotheekakte opmaken

De notariskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor de hypotheekakte en de leveringsakte (ook wel leveringsakte of transportakte genoemd). De hypotheekakte is het document waarin de afspraken tussen jou en de geldverstrekker over de hypotheeklening worden vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de lening is, wat de rente is en hoe lang de looptijd van de lening is. Daarnaast wordt in de hypotheekakte het recht van hypotheek vastgelegd. Dit houdt in dat het huis dient als onderpand voor de geldlening en dat de bank het recht heeft om het huis te verkopen als jij jouw betalingsverplichtingen niet nakomt. De hypotheekakte wordt opgesteld door de notaris en is daarom een verplicht onderdeel van de notariskosten.

Akte van levering opmaken

De leveringsakte is het document waarin de officiële overdracht van het huis wordt vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld wie de koper en verkoper zijn, wat de koopsom is en wat de afspraken zijn over de oplevering van het huis. Ook controleert de notaris of de verkopers bevoegd zijn om het huis te verkopen en of er beslagen op het huis rusten. Naast de leveringsakte maakt de notaris ook kosten voor het inschrijven van de akte bij het Kadaster en in openbare registers. De akte van levering is een voortvloeisel van de door koper en verkoper getekende koopovereenkomst.

Hoogte notariskosten

De hoogte van de notariskosten verschilt per notaris. Het is daarom verstandig om bij meerdere notarissen een offerte op te vragen en de tarieven te vergelijken. De kosten kunnen variëren van 700 tot 1.500 euro. Het loont dus om de tijd te nemen om de tarieven te vergelijken en te kiezen voor een notaris met een scherp tarief. Het is gebruikelijk dat de koper de notaris kiest en ook betaalt. Maar het kan zijn dat de verkoper de notaris betaalt als onderdeel van de verkoopovereenkomst. In dat geval heeft de koper geen invloed op de keuze van de notaris.

Wel of niet aftrekbaar

De kosten voor de leveringsakte zijn niet aftrekbaar, terwijl de kosten voor de hypotheekakte juist wel aftrekbaar zijn. Dit betekent dat je de kosten voor het opstellen van de hypotheekakte kunt aftrekken van de belastingen. Dit geldt echter alleen als de hypotheek wordt afgesloten voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning. Kosten die betrekking hebben op de overdracht van het huis zijn niet aftrekbaar, maar kadaster kosten zijn wel deels aftrekbaar.

Andere belangrijke zaken

Naast het vergelijken van tarieven en de aftrekbaarheid van notariskosten, zijn er nog een aantal zaken waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van een notaris en het maken van afspraken over de notariskosten.

Opbouw notaristarieven

Allereerst is het belangrijk om te weten dat notarissen een bepaalde mate van vrijheid hebben in het bepalen van hun tarieven. Dit betekent echter niet dat ze volledig vrij zijn om te vragen wat ze willen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt regels op voor notarissen met betrekking tot hun tarieven en de informatie die ze moeten verstrekken aan hun klanten. Zo moeten notarissen bijvoorbeeld duidelijkheid verschaffen over de opbouw van de tarieven en mogen ze geen onredelijke tarieven hanteren.

Welke werkzaamheden zijn ingegrepen bij overdracht

Daarnaast is het verstandig om na te gaan welke werkzaamheden er precies zijn inbegrepen in de tarieven die de notaris in rekening brengt. Sommige notarissen bieden bijvoorbeeld een all-in tarief aan, waarbij alle werkzaamheden die nodig zijn voor de overdracht van de woning zijn inbegrepen. Andere notarissen rekenen een uurtarief voor extra werkzaamheden die niet inbegrepen zijn in het standaardtarief. Het is belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken om verrassingen achteraf te voorkomen.

Expertise notaris

Ook is het aan te raden om na te gaan of de notaris beschikt over voldoende expertise op het gebied van de specifieke situatie. Bijvoorbeeld als er sprake is van een complexe juridische constructie of bij het opstellen van een testament. In dat geval kan het verstandig zijn om een notaris te kiezen die zich hierin gespecialiseerd heeft, ook al zijn de tarieven mogelijk hoger dan die van een notaris die minder ervaring heeft op dit gebied.

Totale kostenplaatje

Tot slot is het van belang om de notariskosten op te nemen in het totale kostenplaatje bij de aankoop van een woning. Naast de notariskosten zijn er ook andere kosten waar rekening mee gehouden moet worden, zoals de overdrachtsbelasting, taxatiekosten en eventuele makelaarskosten. Het is verstandig om vooraf een budget vast te stellen en daarbij ook rekening te houden met de bijkomende kosten, zodat je niet voor onverwachte financiële verrassingen komt te staan.

Offertes notaris opvragen

In het kort zijn notariskosten een vaste kostenpost bij het kopen van een huis. De notariskosten bestaan uit de kosten voor de hypotheekakte en de leveringsakte. De hoogte van de notariskosten kan per notaris verschillen en het is aan te raden om offertes op te vragen bij meerdere notarissen. De notariskosten voor de hypotheekakte zijn aftrekbaar van de belasting, terwijl de kosten voor de leveringsakte dat niet zijn. Naast het vergelijken van tarieven is het belangrijk om afspraken te maken over de werkzaamheden die inbegrepen zijn in de tarieven en om rekening te houden met de expertise van

Onafhankelijke deskundige notaris

De notaris is een onafhankelijke deskundige en heeft een belangrijke rol bij de aankoop van een huis. Het is verstandig om gebruik te maken van de expertise van de notaris. De notaris zorgt er onder andere voor dat alle juridische aspecten van de aankoop correct worden afgehandeld. Zo controleert hij of alle benodigde stukken en gegevens aanwezig zijn, of de verkoper bevoegd is om het huis te verkopen en of er geen beslagen op het huis rusten.

Daarnaast is de notaris verantwoordelijk voor het opstellen van de leveringsakte en hypotheekakte. Hij of zij zorgt ervoor dat deze aktes aan alle wettelijke eisen voldoen en legt deze vervolgens vast in de registers van het Kadaster. Hiermee wordt de overdracht van het huis officieel geregistreerd.

Andere werkzaamheden notaris

Een notaris kan ook advies geven over bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden of testamenten. Deze documenten kunnen van belang zijn bij het regelen van zaken rondom het huis. Zo kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om huwelijksvoorwaarden op te stellen als je gaat trouwen en één van de partners al een eigen huis heeft. Hiermee kan worden voorkomen dat bij een eventuele scheiding het huis verdeeld moet worden.

Overdracht woning bij overlijden

Tot slot kan de notaris ook een belangrijke rol spelen bij de overdracht van de woning na overlijden van de eigenaar. In het testament van de overledene kan zijn of haar wens staan dat het huis bijvoorbeeld naar een bepaalde persoon gaat. De notaris zorgt ervoor dat deze wens wordt uitgevoerd en dat de overdracht correct wordt afgehandeld.

Tot slot

De notaris heeft veel expertise en is onmisbaar bij de aankoop van een huis. Het is daarom verstandig zijn om de notaris te raadplegen en gebruik te maken van zijn of haar kennis en ervaring. Door goed op de hoogte te zijn van de notariskosten en de rol van de notaris bij de aankoop van een huis, kun je ervoor zorgen dat deze belangrijke stap soepel verloopt en je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.


> Bekijk ook: Stappenplan huis kopen
Reacties
Categorieën