Welke rol vervult de notaris bij de koop van een huis? - Geregeld24
TIPS Huis kopen
Zo Geregeld
TIPS Huis kopen
02/17/2023
3 min
0

Welke rol vervult de notaris bij de koop van een huis?

02/17/2023
3 min
0

Bij het kopen van een huis komt heel wat kijken en het is niet iets wat je zomaar even doet. Een notaris speelt hierbij een belangrijke rol en is zelfs onmisbaar. De notaris is namelijk degene die de notariële akte opmaakt voor de verkoop en de aankoop van het huis. Maar dat is nog niet alles wat de notaris doet. In dit artikel gaan we dieper in op de taken van een notaris bij het kopen van een huis en waarom deze taken noodzakelijk zijn.

De rol van de notaris bij het kopen van een huis

Bij de aankoop van een huis is een notaris onmisbaar. Dit heeft alles te maken met het feit dat een huis een zogenaamd registergoed is. Dit betekent dat het eigendom van het huis is vastgelegd in het Kadaster. Een notariële akte is nodig om deze eigendomsoverdracht vast te leggen en het huis op naam van de koper te zetten. Bij de notaris worden de handtekeningen gezet door de kopers en verkopers en wordt de hypotheek op het huis gevestigd. Maar wat doet de notaris nog meer?

Het opstellen van de akte van levering

De notaris stelt de akte van levering (ook wel transportakte genoemd) op. Hiermee wordt de eigendom van het huis overgedragen van de verkopers op de kopers. De basis voor deze akte is de koopakte, die door beide partijen is ondertekend. Voordat het zo ver is, moet de notaris nog de nodige controles uitvoeren. Zo wordt er gekeken of de verkopers bevoegd zijn om het huis te verkopen en of er nog beslagen op het huis liggen. Als er een beslag op het huis ligt, moet dit eerst verwijderd worden voordat de overdracht mogelijk is. Een schuldeiser kan bijvoorbeeld een beslag leggen op het huis. Als alles akkoord is, kunnen de stukken ondertekend worden bij de notaris.

Het opstellen van de hypotheekakte

Als de koper voor de aankoop van het huis een hypotheek nodig heeft, stelt de notaris ook nog een hypotheekakte op. De notaris fungeert hierbij als schakel tussen de koper van het huis en de bank die het benodigde bedrag verstrekt voor de aankoop. Door het ondertekenen van de hypotheekakte wordt het huis officieel het onderpand van de hypotheeklening. Dit betekent dat de bank het huis (onder voorwaarden) kan verkopen als de huiseigenaar niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoet.

Financiële afwikkeling en inschrijving bij het Kadaster

Op het moment dat de kopers de handtekeningen zetten bij de notaris, staat het geld al klaar. De verkopers ontvangen na de overdracht de koopsom van de notaris en de kopers krijgen de sleutels en het eigendom van het huis. Na het ondertekenen van de hypotheekakte is het huis officieel het onderpand van de hypotheeklening en heeft de bank het huis als zekerheid. Het huis moet ook nog als registergoed worden ingeschreven bij het Kadaster. Dit is een belangrijke taak van de notaris, omdat de inschrijving in het Kadaster ervoor zorgt dat de eigendomsoverdracht van het huis juridisch bindend is. De notaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de akte van levering en het zorgen voor de inschrijving hiervan in het Kadaster. De notaris controleert daarbij onder andere of het huis vrij is van beslagen en beperkingen.

Controle identiteit van betrokken partijen

Een ander belangrijk aspect van het werk van de notaris bij het kopen van een huis is de controle van de identiteit van de betrokken partijen en de eventuele gemachtigden. De notaris moet er zeker van zijn dat de personen die de akte tekenen, ook daadwerkelijk degenen zijn die zij beweren te zijn, en bevoegd zijn om namens zichzelf of anderen te handelen. Dit is van belang om fraude en identiteitsdiefstal te voorkomen.

Juridische en financiële gevolgen

Daarnaast is de notaris verplicht om de kopers en verkopers te informeren over de juridische en financiële gevolgen van de transactie. Zo kan de notaris bijvoorbeeld adviseren over de gevolgen van het vestigen van een hypotheekrecht op het huis en over de verplichtingen die dit met zich meebrengt. Ook kan de notaris de kopers en verkopers informeren over de fiscale consequenties van de transactie en eventuele andere juridische kwesties die spelen.

Bemiddelaar bij geschillen

Ten slotte heeft de notaris ook een belangrijke rol bij de afwikkeling van eventuele geschillen tussen kopers en verkopers. Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan over de transactie, dan kan de notaris als onpartijdige deskundige optreden om het geschil te beslechten. Zo kan de notaris bijvoorbeeld bemiddelen tussen de partijen of een uitspraak doen over de kwestie. Zorg ervoor dat het niet zo ver komt en los geschillen op voordat je bij de notaris zit. Schakel desnoods de hulp in van de notaris maar wanneer je aan tafel zit om de handtekeningen op de akte van levering te zetten moet het geschil zijn opgelost tenzij er geen andere mogelijkheid is. 

Tot slot

De taak van de notaris bij het kopen van een huis is dus veelomvattend en onmisbaar. Naast het opstellen van de akte van levering en de hypotheekakte, controleert de notaris onder andere de identiteit van de betrokken partijen, informeert hij over juridische en financiële consequenties en zorgt hij voor de inschrijving van het huis in het Kadaster. Ook kan de notaris optreden als bemiddelaar of deskundige bij eventuele geschillen tussen kopers en verkopers. Door al deze taken op een professionele en zorgvuldige wijze uit te voeren, draagt de notaris bij aan een soepele en juridisch correcte transactie van het huis.

> Bekijk ook: Huis kopen, stappenplan en meest gestelde vragen


Reacties
Categorieën