Perspectiefverklaring helpt flexwerkers bij het verkrijgen van een hypotheek - Geregeld24
Geld en hypotheken
Zo Geregeld
Geld en hypotheken
02/15/2023
3 min
0

Perspectiefverklaring helpt flexwerkers bij verkrijgen hypotheek

02/15/2023
3 min
0

Wat is de perspectiefverklaring en hoe helpt het flexwerkers bij het verkrijgen van een hypotheek?

Een perspectiefverklaring is een document dat het voor flexwerkers makkelijker maakt om een hypotheek aan te vragen voor het kopen van een eigen huis. De verklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexwerker om een inkomen te vergaren en is gebaseerd op een (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Het eigen oordeel van uitzendbureaus over de (toekomstige) inzetbaarheid van de uitzendkracht wordt ook meegenomen in de beoordeling. Dit omvat onder andere een kritische blik op het cv, werkervaring, referenties, eerdere beoordelingen en persoonlijke gesprekken.

Stichting Perspectiefverklaring

 De Stichting Perspectiefverklaring waarborgt de kwaliteit en continuïteit van de perspectiefverklaring. De stichting organiseert overleg tussen vertegenwoordigers van de betrokken partijen, draagt zorg voor het beheer van de norm op basis waarvan wordt beoordeeld of een onderneming een perspectiefverklaring mag afgeven, en beheert een register van uitzendondernemingen die een perspectiefverklaring mogen uitgeven.

Perspectiefverklaring en hypotheek aanvragen

Met een perspectiefverklaring kan een flexwerker een hypotheek aanvragen. Het document laat zien dat er een objectief onderzoek is geweest naar de toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit van de flexwerker. Dit geeft de hypotheekverstrekker het vertrouwen dat er een realistische inschatting is gemaakt. De perspectiefverklaring heeft bij grote hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring.

Een flexwerker moet minimaal één jaar werken voor dezelfde uitzendonderneming om een perspectiefverklaring te kunnen aanvragen. De perspectiefverklaring is echter geen garantie dat een hypotheek wordt toegekend, het is één van de onderdelen die de hypotheekverstrekker meeweegt. Het is aan de hypotheekverstrekker om te beslissen of en zo ja, hoeveel hypotheek de flexwerker kan krijgen.

Perspectiefverklaring en ZZP'ers

Helaas is het op dit moment niet mogelijk voor zzp'ers om gebruik te maken van de perspectiefverklaring. zzp'ers kunnen echter na één jaar mogelijk wel een hypotheek krijgen via een andere regeling.

> Vraag nu een gratis hypotheek- adviesgesprek aan

Perspectiefverklaring en voorwaarden

Om een perspectiefverklaring aan te vragen, moet je als flexwerker aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je minimaal één jaar voor dezelfde uitzendonderneming werken voordat je in aanmerking kunt komen voor de perspectiefverklaring. Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je voldoende kwalificaties en werkervaring hebt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook dien je te beschikken over een geldig identiteitsbewijs en BSN-nummer.

Perspectiefverklaring via de uitzendorganisatie

Het aanvragen van een perspectiefverklaring verloopt via de uitzendonderneming waar je voor werkt. Deze uitzendonderneming moet ingeschreven staan bij de Stichting Perspectiefverklaring. De uitzendonderneming zal vervolgens een objectieve analyse maken van jouw toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit. Dit gebeurt op basis van verschillende factoren, zoals je opleidingsniveau, werkervaring, referenties en persoonlijke gesprekken.

Als uit deze analyse blijkt dat je voldoende perspectief hebt om in de toekomst werk te houden/vinden om voldoende inkomen te genereren, dan kan de uitzendonderneming de perspectiefverklaring afgeven. Deze verklaring is vervolgens een jaar geldig en kan gebruikt worden om een hypotheek aan te vragen bij één van de aangesloten hypotheekverstrekkers.

Perspectiefverklaring geeft meer zekerheid

Een perspectiefverklaring geeft dus meer zekerheid aan zowel de flexwerker als aan de hypotheekverstrekker. De flexwerker heeft meer mogelijkheden om een huis te kopen, terwijl de hypotheekverstrekker meer inzicht krijgt in de toekomstige inkomensstroom van de flexwerker. Hierdoor kan de hypotheekverstrekker een betere inschatting maken van het risico en de hoogte van de hypotheek die verstrekt kan worden.

Perspectiefverklaring geeft nog geen garantie op een hypotheek

Het is goed om te weten dat een perspectiefverklaring geen garantie biedt dat je daadwerkelijk een hypotheek krijgt. Het is slechts één van de factoren die meegewogen worden bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag. Andere factoren die van belang zijn bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag zijn onder andere de hoogte van het inkomen, de hoogte van de hypotheek en de eventuele schulden en betalingsverplichtingen.

Perspectiefverklaring en tijdelijk contract

Naast flexwerkers kunnen ook werknemers met een tijdelijk contract en werknemers met een proeftijd gebruikmaken van de perspectiefverklaring. Het is dan wel belangrijk dat de uitzendonderneming waar je voor werkt is aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring en dat er voldoende perspectief is op toekomstig werk en inkomen.

Steeds meer hypotheekverstrekkers aangesloten

Inmiddels hebben meerdere hypotheekverstrekkers zich aangesloten voor acceptatie van de perspectiefverklaring. Hierdoor wordt het voor meer flexwerkers mogelijk om een hypotheek aan te vragen en een eigen huis te kopen. De perspectiefverklaring biedt hiermee een oplossing voor het groeiende aantal flexwerkers. Vraag de hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.

Liever een vast contact

Een mogelijke oplossing voor het groeiende aantal flexwerkers is het stimuleren van werkgevers om vaste contracten aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van belastingvoordelen aan bedrijven die vaste contracten aanbieden. Ook kunnen werkgevers gestimuleerd worden om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van werknemers, zodat deze beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt en dus minder risico lopen op werkloosheid.

Positie van flexwerkers verbeteren

Daarnaast kunnen er maatregelen worden genomen om de positie van flexwerkers te verbeteren. Bijvoorbeeld door het verhogen van het minimumloon voor flexwerkers, het beperken van de duur van tijdelijke contracten of het verplichten van werkgevers om na een bepaalde periode een vast contract aan te bieden.

Ook kan er meer aandacht worden besteed aan de rechten van flexwerkers. Bijvoorbeeld door de handhaving van de cao-regels en het beter informeren van flexwerkers over hun rechten en plichten.

Tot slot

Tot slot kan er gekeken worden naar het stimuleren van alternatieve vormen van werkgelegenheid, zoals de deeleconomie en zelfstandig ondernemerschap. Hierbij is het wel belangrijk om ook oog te hebben voor de mogelijke risico's en nadelen van deze vormen van werkgelegenheid en ervoor te zorgen dat er voldoende bescherming is voor de betrokkenen.

Vraag nu een gratis hypotheek- adviesgesprek aan 

> Vraag gratis hypotheek- adviesgesprek aan


Reacties
Categorieën