Nationale Hypotheekgarantie NHG 405.000 euro (2023) - Geregeld24
Huizenmarkt nieuws
Zo Geregeld
Huizenmarkt nieuws
03/06/2023
2 min
0

Nationale Hypotheekgarantie NHG 405.000 euro (2023)

03/06/2023
2 min
0

In 2023 is de NHG-grens verhoogd naar € 405.000, een stijging van € 50.000 ten opzichte van 2022. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG. Het doel van de borgtochtprovisie en NHG-kostengrens is om stabiliteit op de woningmarkt te bieden en consumenten toegang te geven tot een hypotheek met NHG. De kostengrens stijgt minder hard bij stijgende woningprijzen en minder hard bij dalende woningprijzen. Deze werkwijze is vastgesteld in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën.

Energiebesparende voorzieningen

Wie energiebesparende voorzieningen treft of een energiebespaarbudget aanvraagt, kan met NHG tot 6% boven de marktwaarde van een woning lenen. In 2023 komt dat neer op maximaal € 429.300. De eenmalige premie voor NHG blijft volgend jaar gelijk: 0,6% van het leenbedrag. Bij een hypotheek van € 400.000 is dat € 2.400. Deze kosten zijn normaal gesproken aftrekbaar voor de belasting.

NHG-grens en betaalbaarheidsgrens

Het kabinet wil tot en met 2030 zo'n 900.000 woningen realiseren, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn. Tot nu toe werd de NHG-grens als scheidslijn gehanteerd, maar nu deze sterk stijgt, raken dergelijke woningen buiten het financiële bereik van steeds meer huishoudens. Om deze reden gaat het kabinet de grens voor wat betaalbare (koop)woningen zijn loskoppelen van de NHG-grens. Voor eind van dit jaar én begin 2023 zijn er volgens het Woningbouwprogramma zogenaamde regionale woondeals voorzien. Daarbij zal de huidige grens van € 355.000 worden aangehouden. Voor zo'n betaalbare woning dienen partners die hun eerste huis kopen op dit moment beiden modaal te verdienen (bruto € 38.000 per jaar) en zo'n vierduizend euro achter de hand te hebben voor bijkomende kosten.

Woningmarkt toegankelijker voor starters

Naast het loskoppelen van de betaalbaarheidsgrens van de NHG-grens, neemt het kabinet ook andere maatregelen om de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters. Zo wordt er geïnvesteerd in de bouw van meer betaalbare woningen en worden er stimuleringsmaatregelen genomen om verhuurders te stimuleren om meer middenhuurwoningen beschikbaar te stellen. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen of te verlagen.

Maatregelen onvoldoende voor starters

Het is echter de vraag of deze maatregelen voldoende zijn om de woningmarkt voor starters toegankelijk te maken. De grote vraag naar woningen, de schaarste op de woningmarkt en de lage rente maken het voor starters nog altijd lastig om een woning te kopen. Op dit moment vallen de meeste starters nog buiten de boot ondanks de stijgende NHG grens.

Complexe en uitdagende woningmarkt

Al met al is de woningmarkt in Nederland een complexe en uitdagende markt waarin veel factoren een rol spelen. Het is dan ook van groot belang dat er blijvend geïnvesteerd wordt in de bouw van nieuwe woningen en het toegankelijk maken van de woningmarkt voor alle groepen in de samenleving. 

Tot slot nog even: Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie)?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie en is een garantie die kan worden afgesloten bij het afsluiten van een hypotheek. Met NHG garandeert de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald aan de hypotheekverstrekker wanneer de consument door bepaalde omstandigheden de hypotheek niet meer kan betalen en de woning moet worden verkocht. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, overlijden van de partner of restschuld bij verkoop van de woning. 

De NHG-grens is de maximale hypotheek die kan worden afgesloten met NHG. Voor 2023 is deze grens vastgesteld op € 405.000,-. Het voordeel van een hypotheek met NHG is dat de rente vaak iets lager is dan bij een hypotheek zonder NHG, omdat de hypotheekverstrekker minder risico loopt.

Het afsluiten van een hypotheek met NHG brengt wel extra kosten met zich mee, namelijk een eenmalige NHG-premie van 0,6% van de hypotheeksom. Dit bedrag kan worden meegefinancierd in de hypotheek.

Wat zijn jouw mogelijkheden?

Het is belangrijk om te weten dat niet alle hypotheekverstrekkers NHG aanbieden en dat niet alle woningen in aanmerking komen voor NHG. Bij het afsluiten van een hypotheek is het daarom verstandig om te informeren of NHG voor jouw situatie en woning mogelijk is.

> Ga naar hypotheekadviseur en hypotheken


Reacties
Categorieën