Eigen huis bij scheiden: Wat zijn de mogelijke gevolgen? - Geregeld24
Makelaardij
Zo Geregeld
Makelaardij
02/23/2023
5 min
0

Eigen huis bij scheiden: Wat zijn de mogelijke gevolgen?

02/23/2023
5 min
0

Een echtscheiding is nooit gemakkelijk, vooral wanneer er een gezamenlijke woning in het spel is, kan het proces nog ingewikkelder worden. Het verdelen van het bezit kan een zeer emotionele kwestie zijn, en er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden. In dit artikel zullen we de mogelijke gevolgen bespreken van een echtscheiding en het gezamenlijke bezit van een eigen woning.

De financiële situatie

Een van de meest voor de hand liggende gevolgen van een echtscheiding is de financiële impact en het wordt nog erger bij een gezamenlijke eigen woning. De waarde van de woning moet worden bepaald, wie blijft er wonen en wie wordt uitgekocht of wordt de woning verkocht. Het bepalen van de waarde van de woning kan ingewikkeld zijn, vooral als beiden verschillende ideeën heeft over de waarde van het huis. 

Tegenstrijdige belangen

Zelf noem ik dit de tegenstrijdige belangen bij een scheiding. In sommige gevallen kan een van de partners ervoor kiezen om het huis te behouden, en de andere partner uit te kopen. Dit kan betekenen dat een van de partners een grote som geld moet betalen om het deel van de andere partner in het huis te kopen. Hier begint het vaak te wringen en ontstaan er geschillen over geld.

Restschuld

Wanneer er sprake is van restschuld waarbij de hypotheek hoger is dan de waarde lopen de gemoederen soms hoog op. Probeer dit te voorkomen en blijf altijd met elkaar in gesprek. Mijn ervaring dat nagenoeg voor elk probleem een oplossing is. In sommige gevallen kun je een beroep doen op de NHG. Bespreek dit met je hypotheekadviseur en raadpleeg een makelaar die hier ervaring mee heeft. Wanneer je zelf de restschuld niet op kan lossen zal de bank toestemming voor royement moeten geven. Dit lijkt soms ingewikkelder dan het is. Blijf hierover met de bank in gesprek en blijf netjes de hypotheek betalen.

Wie blijft de hypotheek betalen

Een andere financiële overweging is de vraag wie de hypotheek blijft betalen. Als de partners samen een hypotheek hebben afgesloten, zijn beide partijen verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. Dit wordt hoofdelijke aansprakelijkheid genoemd. Als je na de scheiding de hypotheek niet kan betalen, kan dit leiden tot financiële problemen en zelfs tot een gedwongen verkoop van de woning. Laat het nooit zover komen en onderneem stappen om dit te voorkomen. Zoals gezegd, blijf altijd met partijen in gesprek. 

De impact op de emotionele situatie

Een echtscheiding kan ook een grote emotionele tol eisen. Het verdelen van het gezamenlijk bezit kan een zeer stressvolle en emotionele ervaring zijn. Het kan het gevoel van onzekerheid en onveiligheid versterken, vooral als je je zorgen maakt over het vinden van een nieuwe woning en het financieren ervan. Bij voldoende financiële middelen is dat makkelijker dan bij restschuld. Ook het huren van een woning is een optie maar dan moet er wel voldoende aanbod in jouw regio zijn en daar zit nou juist een groot probleem.

Vermijd conflicten

Het kan ook leiden tot conflicten tussen de partner. Het verdelen van het bezit kan tot meningsverschillen leiden, omdat beide partijen het idee kunnen hebben dat ze recht hebben op bepaalde bezittingen, inclusief het huis. Dit kan leiden tot spanningen, ruzies en conflicten. In het begin is de emotie soms zo hoog dat goed overleg niet mogelijk is, probeer dat te vermijden ook al; is dat makkelijker gezegd dan gedaan. 

De impact op de kinderen

Als er kinderen in het spel zijn, kan een echtscheiding nog ingewikkelder zijn. Het kan moeilijk zijn om de impact van de scheiding op de kinderen te minimaliseren, vooral als het gaat om de verdeling van het gezamenlijk bezit, zoals de woning. Het kan voor kinderen verwarrend zijn als ze moeten verhuizen of van school moeten veranderen als gevolg van de scheiding en de verdeling van het bezit. 

Het is daarom belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het proces en hen te laten weten wat er gaande is. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat hun woon- en leefsituatie zo stabiel en comfortabel mogelijk blijft, ondanks de veranderingen die plaatsvinden. 

Gevolgen van een echtscheiding verminderen

Om de gevolgen van een echtscheiding en het gezamenlijk bezit van een woning te verminderen, zijn er een aantal stappen die je kan nemen:

  • Zoek professioneel advies: Zoek professioneel advies van een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in echtscheidingen. Zij kunnen je helpen om het proces van de verdeling van het gezamenlijk bezit te vergemakkelijken en de emoties te verminderen.
  • Blijf in gesprek: Communiceer openlijk en eerlijk met je partner over de wensen en behoeften tijdens de echtscheidingsprocedure. Probeer een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is.
  • Zoek steun: Zoek steun van vrienden en familie tijdens de echtscheidingsprocedure. Dit kan je helpen om de emotionele stress te verminderen.
  • Maak een plan: Maak een plan voor uw toekomstige woonsituatie, inclusief hoe je de hypotheek (gezamenlijk) kunt betalen. Dit kan helpen om de stress en onzekerheid te verminderen.

Extra tip

In veruit de meeste gevallen is een gezamenlijke advocaat de beste oplossing om tot een nette afwikkeling van een scheiding te komen. Wanneer er twee advocaten bij zijn betrokken staan partijen soms lijnrecht tegenover elkaar. Dit moet je voorkomen en hierbij helpt een gezamenlijke advocaat. Laat je daarnaast niet gek maken door familie en vrienden. Jij gaat scheiden en zei niet. Het is altijd makkelijk om iets aan de zijlijn te roepen dan wanneer je er zelf bij betrokken bent.  

Betrokken specialisten

  • Mediator: De mediator kan helpen om alles in goede banen te leiden, conflicten te bespreken, te bemiddelen en gemaakte afspraken op papier te zetten.
  • Advocaat: Probeer een gezamenlijke advocaat in te schakelen. Deze kan eveneens bemiddelen in de scheiding en weet precies welke juridische gevolgen een scheiding heeft en welke keuzes beter zijn om te maken. Uiteindelijk beslissen de partners zelf onder welke voorwaarden ze uit elkaar gaan maar enige bemiddeling en juridische kennis is bij een goede afwikkeling wel vereist.
  • Hypotheekadviseur: Deze kan de mogelijkheden in kaart brengen waarbij één van de partners de woning overneemt. Ook kan hij of zij de mogelijkheden voor de aankoop van een nieuwe woning bespreken. Bij duurdere huizen is het soms direct duidelijk wie de woning wel of niet over kan nemen. Geef je voorkeuren en wensen door, dat maakt het voor alle partijen duidelijker.
  • Taxateur: De taxateur kan een onafhankelijk taxatierapport uitbrengen. De uitkomst hiervan is niet altijd leidend omdat de partners soms tegenstrijdige belangen hebben. Een andere optie is om twee taxateurs in te schakelen die beiden apart van elkaar een taxatierapport opstellen. Daarna kunnen de partners, eventueel met de mediator in gesprek om tot een overeenkomst te komen.
  • Makelaar: Indien wordt besloten tot verkoop is het vanwege de emotionele betrokkenheid beter een verkoopmakelaar in te schakelen. Zorg ervoor dat je beiden aanwezig bent wanneer de makelaar langskomt voor een kennismakingsgesprek en een waardebepaling. Zelf heb ik er altijd voor gekozen om een gezamenlijke afspraak te maken ook al waren de spanningen tussen de partners voelbaar. Per slot van rekening gaat het om de gezamenlijke woning waarbij beide partners evenveel rechten en plichten hebben. Zoek dan ook een makelaar die bij jullie situatie past en meedenkt.

Tot slot

Is er besloten tot een scheiding waarbij er een gezamenlijke eigen woning in het spel is. Bekijk dan de voorkeuren en mogelijkheden. Een hypotheekadviseur, makelaar en taxateur spelen hierbij op vastgoed gebied een belangrijke rol. De taxateur kan een onafhankelijk taxatierapport opstellen, de hypotheekadviseur kan de financiële mogelijkheden in kaart brengen en de makelaar kan helpen bij het verkopen van de woning. 

Reacties
Categorieën