Huis kopen - Hoe is de bouwkundige staat van de woning? - Geregeld24
TIPS Huis kopen
Zo Geregeld
TIPS Huis kopen
02/17/2023
6 min
0

Huis kopen: Hoe is de bouwkundige staat van de woning?

02/17/2023
6 min
0

Het kopen van een huis is vaak één van de grootste investeringen die je in je leven doet. Het is belangrijk om verstandig te investeren en te voorkomen dat je later voor onverwachte kosten komt te staan. De bouwkundige staat van een woning is daarbij een cruciale factor. Om te achterhalen wat er in het huis geïnvesteerd moet worden aan noodzakelijk onderhoud en welke kosten daarbij komen kijken, is het verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren.

Bouwkundige keuring kost geld

Een bouwkundige keuring is een investering die zichzelf op de lange termijn terugverdient. Door een grondige inspectie van een onafhankelijke deskundige krijg je een beter beeld van de bouwkundige staat van de woning. De deskundige controleert de constructie, de fundering, de gevels, het dak, de kozijnen, de vloeren, de leidingen, de elektra en nog veel meer. Op basis van deze inspectie wordt er een bouwkundig rapport opgesteld waarin de bouwtechnische staat van de woning wordt beschreven. Dit rapport kun je gebruiken bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van de woning, om de koop alsnog te ontbinden, of om opnieuw in onderhandeling te gaan wanneer er reeds een deal is gesloten.

Onderzoeksplicht van kopers

Als koper van een woning heb je een onderzoeksplicht. Dat betekent dat je zelf moet onderzoeken wat de staat van de woning is. De verkoper heeft een mededelingsplicht en moet informatie verstrekken over bekende gebreken aan de woning. Het is echter niet altijd even makkelijk om verborgen gebreken te ontdekken en de verkoper aansprakelijk te stellen voor de schade. Door een bouwkundige keuring uit te laten voeren kun je deze risico's verkleinen.

Bouwkundige keuring voor jonge woningen

Een veelvoorkomend misverstand is dat een bouwkundige keuring niet nodig is voor jonge woningen. Ook bij een nieuwbouwwoning kunnen er gebreken zijn. Denk bijvoorbeeld aan problemen met de isolatie, de ventilatie of de kwaliteit van het stucwerk. Het is verstandig om ook bij jonge woningen een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Zelf ben ik weleens bij de bouwkundige keuring van een nieuwbouwwoning geweest. Er kwam een hele lijst met gebreken naar voren die de aannemer moest herstellen.

Kosten van een bouwkundige keuring

De kosten van een bouwkundige keuring kunnen sterk variëren. Het hangt af van de grootte van de woning en de deskundigheid van de inspecteur. Een bouwkundige keuring is zeker de investering waard want daardoor weet je wat je koopt! 

GOUDEN TIP: Loop zelf met de keuring mee

Zorg ervoor dat je erbij bent tijdens de bouwkundige inspectie. De bouwkundig inspecteur kan je de diverse gebreken direct aanwijzen en tevens kun je vragen stellen. Door mee te lopen tijdens de bouwkundige keuring krijg je een beter inzicht in de gebreken en bijbehorende kosten. Ook begrijp je dan beter hetgeen wat later in het rapport wordt vermeld. Doen dus!

> Ga naar: Bouwkundige keuring voor de exacte kosten

Extra aandachtspunten bij een bouwkundige keuring

Naast de standaard inspectie van de bouwkundige staat van de woning zijn er nog een aantal extra aandachtspunten waar je op kunt letten. Zo is het verstandig om te controleren of er asbest aanwezig is in de woning. Asbest is een gevaarlijke stof die gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Daarnaast is het belangrijk om te controleren of er sprake is van houtworm of boktor. Deze insecten kunnen flinke schade aanrichten aan de houten constructies in een huis. Ook kan er sprake zijn van vochtproblemen, zoals lekkages of opstijgend vocht, die op de lange termijn kunnen leiden tot ernstige constructieve problemen. Een bouwkundige keuring kan deze problemen aan het licht brengen en je op tijd waarschuwen voor mogelijke kosten in de toekomst.

Bouwkundige keuring tijdens de onderhandelingen

Overweeg om de bouwkundige keuring te laten uitvoeren vóór of tijdens de onderhandelingen over de koop van het huis. Op die manier kun je eventuele kosten voor herstelwerkzaamheden direct meenemen in de onderhandelingen over de koopprijs. Het nadeel hiervan is dat je al kosten maakt terwijl je de woning nog niet hebt gekocht. 

Bouwkundige keuring direct na sluiten van de deal

Een andere optie is om de woning direct te laten keuren na het sluiten voor de deal en vóór het tekenen van de koopovereenkomst. Dit geeft je iets meer zekerheid maar bedenk wel dat de verkoper in deze fase nog steeds aan een ander kan verkopen die een hoger bod doet. Dat is niet netjes maar is volgens de Nederlandse wet wel toegestaan.

Bouwkundige keuring als clausule opnemen

Ook kun je in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden opnemen die van kracht worden als er bijvoorbeeld ernstige gebreken aan het licht komen tijdens de bouwkundige keuring. Laat dan wel goed omschrijven over welke bedragen hier wordt gesproken en op welke manier de ontbinding kan worden ingeroepen. 

Wat wordt er gekeurd bij een bouwkundige keuring?

Tijdens een bouwkundige keuring wordt de staat van de woning op verschillende punten gecontroleerd. Hierbij kun je denken aan de kwaliteit van de fundering (ook al is het geen écht funderingsonderzoek), de dakconstructie, het metselwerk, de kozijnen en deuren, de riolering, de verwarmingsinstallatie, de elektrische installatie en de leidingen. Ook wordt er gekeken naar eventuele vochtproblemen en naar de aanwezigheid van houtworm of boktor. Na afloop van de keuring ontvang je een bouwkundig rapport waarin de bevindingen van de bouwkundige worden beschreven. Let er wel op dat sommige zaken worden uitgesloten in het bouwkundig rapport waarmee je de inspecteur dus niet aansprakelijk kan stellen. Let dus ook op de kleine lettertjes. 

Wie voert de bouwkundige keuring uit?

Een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een bouwkundige of een bouwtechnisch inspecteur. Het is belangrijk om te kiezen voor een deskundige met de juiste kennis en ervaring, zodat je erop kunt vertrouwen dat de keuring grondig en nauwkeurig wordt uitgevoerd. Ook is het aan te raden om te kiezen voor een onafhankelijke bouwkundige, die geen banden heeft met de verkoper of met de makelaar.

Hoe vind je een goede bouwkundige?

Er zijn verschillende manieren om een goede bouwkundige te vinden. Zo kun je vragen om een aanbeveling bij vrienden of familieleden die recent een bouwkundige keuring hebben laten uitvoeren, of op onze website een bouwkundige keuring aanvragen waarna er afspraak wordt gemaakt met een erkend bouwkundig inspectie bedrijf. Wanneer je op de link hieronder klikt ga je naar de pagina met veel gestelde vragen waar je ook een bouwkundige keuring aan kan vragen.

> Vraag hier bouwkundige keuring aan

Wat staat er in het bouwkundig rapport?

Het bouwkundig rapport is een belangrijk document dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van de woning. In het rapport worden alle gebreken en tekortkomingen beschreven die de bouwkundige tijdens de keuring heeft geconstateerd. Ook wordt er aangegeven welke kosten er gemoeid zijn met het herstel van de gebreken en of deze direct of op termijn uitgevoerd moeten worden. In het rapport wordt dan ook gesproken over directe herstelkosten, of over herstelkosten op termijn. Zo kan de koper goed inschatten welke investeringen er nodig zijn om het huis in goede staat te krijgen en te houden.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat een bouwkundige keuring geen garantie geeft dat er in de toekomst geen gebreken meer zullen ontstaan. Het is mogelijk dat er in de toekomst alsnog problemen aan het licht komen die op het moment van de keuring niet te zien waren.

Aandachtspunten bij een bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring kan verschillende aandachtspunten opleveren die voor de koper van belang zijn om te weten. Let er wel op dat bouwkundige rapporten er niet altijd hetzelfde uitzien. Dit is afhankelijk van de software die de inspecteur gebruikt. Hieronder zijn enkele belangrijke aandachtspunten waar de inspecteur naar kijkt opgesomd:

  • Fundering: Een slechte fundering kan grote problemen veroorzaken. Als de fundering niet in orde is, kan dit bijvoorbeeld scheuren in muren en vloeren veroorzaken. Het herstel van een fundering kan zeer kostbaar zijn. De inspecteur kan een aanvullend onderzoek adviseren wanneer er gebreken zijn geconstateerd die de inspecteur niet vertrouwt. 
  • Kozijnen: Houten kozijnen kunnen aangetast zijn door houtrot of insecten zoals de houtworm of boktor. Als dit niet tijdig ontdekt wordt, kan dit leiden tot ernstige schade aan de constructie van het huis.
  • Dak: Het dak is een belangrijk onderdeel van het huis. Bij een bouwkundige keuring wordt gekeken of het dak goed geïsoleerd is, of er lekkages zijn en of de dakbedekking nog in goede staat is.
  • Elektra: Ook de elektrische installatie wordt tijdens een bouwkundige keuring gecontroleerd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de aanwezigheid van aardlekschakelaars en de veiligheid van de installatie.
  • Ventilatie: Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat en om vochtproblemen te voorkomen. Een bouwkundige keuring kan uitwijzen of de ventilatie in het huis in orde is.
  • Kruipruimte: Een bouwkundige keuring kan ook de kruipruimte onder het huis in beeld brengen. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van vochtproblemen of schimmels.
  • Verwarming: De verwarming van het huis wordt ook gecontroleerd. Bij een bouwkundige keuring wordt onder meer gekeken of de cv-ketel nog goed werkt en of er voldoende radiatoren zijn om het huis te verwarmen. Tegenwoordig worden er steeds meer andere vormen van verwarming en warm water toegepast waarvan de staat of gebreken worden meegenomen in het rapport.

Een bouwkundige keuring is niet alleen interessant voor de koper van een woning, maar ook voor de verkoper. Door vooraf een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, kunnen eventuele gebreken worden hersteld voordat het huis te koop wordt aangeboden. Dit kan de verkoop van het huis bevorderen en voorkomen dat er tijdens het verkoopproces nog onverwachte gebreken aan het licht komen.

Tot slot

Een bouwkundige keuring is een belangrijk onderdeel bij de aankoop van een woning en wordt nog weleens onderschat. Vooral bij jonge- of nieuwbouwwoningen wordt er nog weleens vanaf gezien. Ook tijdens het bieden op een populair huis waarvoor meerdere kopers zijn wordt nog weleens afgezien van de bouwkundige keuring. De keuze is aan jou maar zorg er in ieder geval voor dat je bij twijfel hier niet vanaf ziet en een keuring van de woning uit laat voeren. WEET WAT JE KOOPT!

> Meer informatie over de bouwkundige keuring

Reacties
Categorieën