Directe Herstelkosten bij een Bouwkundige Keuring
TIPS Huis kopen
Zo Geregeld
TIPS Huis kopen
05/22/2024
2 min
0

Directe Herstelkosten bij een Bouwkundige Keuring

05/22/2024
2 min
0

Wanneer je een huis koopt is het slim om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Hier is overigens niet altijd tijd voor, maar zeker verstandig om te doen. Ik sprak pas geleden een bouwkundige inspecteur die aangaf dat ze eerst bieden zonder voorbehoud bouwkundige keuring, en dat ze achteraf bij hem aankloppen wanneer er bouwkundige gebreken zijn. Die volgorde moet natuurlijk andersom.

Wanneer je er voor hebt gekozen zo'n keuring uit te laten voeren is het zaak om het bouwkundig rapport goed te bestuderen. Zo komen er herstelkosten op termijn in voor, maar ook directe herstelkosten. Dit zijn de kosten die benodigd zijn voor de instandhouding van de woning en moeten binnen een jaar (of sneller) worden opgelost/verholpen. Laten we beginnen met het doel van een bouwkundige keuring.

Wat is het doel van een bouwkundige keuring?

Het doel van een bouwkundige keuring is inzage krijgen in de gebreken van een woning en de kosten die daarmee gemoeid gaan. Dit zijn kosten voor achterstallig onderhoud, kosten voor direct noodzakelijk herstel, en kosten voor herstel op langere termijn. De zogenaamde "te verwachten" kosten voor herstel.

Wat zijn directe herstelkosten?

Directe herstelkosten zijn de kosten die direct gemaakt moeten worden voor het instant houden van de woning en ervoor moeten zorgen dat er verdere schade aan de woning wordt voorkomen. 

Kort gezegd: Directe herstelkosten bij een woning zijn kosten die direct voortvloeien uit de noodzaak om schade of gebreken aan de woning te repareren. 

Voorbeelden van directe herstelkosten bij een woning

Herstel van een lekkend dak 

Als het dak lekt, moeten de dakpannen worden vervangen of gerepareerd, de onderliggende dakconstructie moet mogelijk worden hersteld, en eventuele waterschade aan isolatie of plafonds moet worden aangepakt.

Vervangen van kapotte ramen

Bij gebroken of beschadigde ramen moeten de ruiten worden vervangen. Dit kan ook inhouden dat raamkozijnen worden gerepareerd of vervangen als ze zijn beschadigd door het incident dat de ruit brak.

Reparatie van beschadigde muren

Dit kan bijvoorbeeld gaan om het herstellen van scheuren in muren door funderingsproblemen of het herstellen van muren die zijn beschadigd door wateroverlast. Dit kan pleisterwerk, schilderwerk en mogelijk structurele versterking omvatten.

Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden van directe herstelkosten  te bedenken, maar waar het om gaat is dat directe herstelkosten op korte termijn moeten worden gemaakt om erger te voorkomen. Dit is natuurlijk van wezenlijk belang wanneer je een huis koopt. Weet wat je koopt is mijn motto! Je betaalt tegenwoordig veel geld voor een woning, en je zit soms tegen het maximale budget aan (of zelfs erboven) wat je voor een huis neertelt. Dan moet je er ook zeker van zijn dat er geen onvoorziene extra kosten bij komen. En hier gaat het tegenwoordig onder druk van de woningmarkt en het schaarse aanbod steeds vaker mis.

TIP bij een huis kopen

Een belangrijke tip bij een huis kopen is om bij twijfel een bouwkundige keuring, ook wel bouwtechnische inspectie uit te laten voeren door een erkend bouwkundig bedrijf. Ik weet als geen ander hoe lastig dit is wanneer er meerdere bieders zijn, maar je als leek vergissen in de bouwkundige staat van de woning kan je duur komen te staan. Kijk ook eens bij de aankooptraining zodat je beter op de hoogte bent van de mogelijkheden bij een huis kopen en daarnaast ook nog eens enorm veel geld bespaart. 

Zo koop je een huis!


Reacties
Categorieën