Bedrag in depot bij de notaris: Hoe werkt dat precies? - Geregeld24

Bedrag in depot bij de notaris: Hoe werkt dat precies?

Een bedrag in depot is een geldbedrag dat tijdelijk bij de notaris wordt gestald, totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In het geval van de aankoop van een huis kan er bijvoorbeeld een bedrag in depot worden gehouden als er gebreken aan het huis zijn geconstateerd tijdens de eindinspectie. 

Dit bedrag wordt dan niet uitgekeerd aan de verkoper totdat de gebreken zijn verholpen. Op deze manier kan de koper er zeker van zijn dat er een oplossing wordt gevonden voor het probleem en er geld vaststaat indien de verkoper niet aan zijn of haar verplichtingen voldoen.

Hoe werkt een bedrag in depot?

Zodra de eindinspectie heeft plaatsgevonden en er gebreken zijn geconstateerd, kan er in overleg met beide partijen en de notaris besloten worden om een bedrag in depot te houden. Dit bedrag blijft dan achter op de derdengeldenrekening van de notaris en blijft daar staan totdat aan de bepaalde voorwaarden is voldaan.

Wanneer krijgt de verkoper het bedrag in depot? 

Als de gebreken zijn verholpen en er geen verdere problemen zijn, dan wordt het bedrag uitgekeerd aan de verkoper. Mocht er echter discussie ontstaan over de hoogte van het bedrag dat in depot wordt gehouden, dan kan er eventueel een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld om een bindend advies uit te brengen.

Waarom een bedrag in depot laten houden?

Het laten houden van een bedrag in depot biedt de koper zekerheid. Op deze manier kan de koper er zeker van zijn dat eventuele gebreken aan het huis worden verholpen voordat de verkoper het geld ontvangt. Dit voorkomt dat de koper na de koop zelf, en tegen eigen kosten de gebreken moet verhelpen die aan het licht zijn gekomen tijdens de oplevering/eindinspectie.

Mijn ervaring hiermee

Tijdens een eindinspectie kan het voorkomen dat de CV-ketel stuk is en er geen beweging meer in te krijgen is. Partijen kunnen dan in overleg met de notaris een bedrag bij de notaris in depot laten staan. Bijvoorbeeld een bedrag van 4000 euro. Indien de verkoper de CV-ketel heeft laten repareren of laten vervangen en alles weer naar behoren werkt kunnen partijen aangeven dat het gebrek is verholpen waarnaar de notaris het bedrag aan verkoper uitkeert.

Voorkom deze situatie

Voorkomen is beter dan genezen dus los de geschillen vooraf op. Niets is zo vervelend dat wanneer de koper tijdens de eindinspectie gebreken constateert die voor rekening van verkoper zijn. Geef als verkoper op tijd aan wanneer er iets stuk is gegaan en overleg met koper hoe dit op te lossen. Soms kan een geldbedrag vooraf de oplossing bieden. Ik moet er bij zeggen dat de meeste mensen hier op een goede manier mee omgaan en een bedrag in depot achterhouden niet zo vaak voorkomt. En zo hoort het ook. Indien er tijdens de eindinspectie wordt geconstateerd dat afspraken niet zijn nagekomen kunnen de makelaar en aankoopmakelaar (indien van toepassing) hierbij bemiddelen om tot goede afspraken te komen.

Hoe hoog is het bedrag in depot? 

Het bedrag dat in depot wordt gehouden, kan verschillen. Dit is afhankelijk van de ernst van de gebreken en de kosten die nodig zijn om deze te verhelpen. Het is verstandig om vooraf goed te bespreken wat er precies wordt verstaan onder eventuele gebreken en hoeveel geld er in depot wordt gehouden. Zo voorkom je onduidelijkheden en discussies achteraf.

Het is belangrijk om te weten dat het bedrag in depot niet te hoog mag zijn. De verkoper heeft immers ook recht op een deel van de verkoopprijs van het huis. Daarom wordt het bedrag in depot altijd vastgesteld in overleg met de verkoper en de notaris.

Hoeveel kost het laten houden van een bedrag in depot?

De kosten voor het laten houden van een bedrag in depot zijn afhankelijk van de notaris. De notaris kan hiervoor kosten in rekening brengen. Het is verstandig om vooraf goed te informeren naar de kosten die de notaris in rekening brengt voor het houden van een bedrag in depot. Zo voorkomt u verrassingen achteraf en weet je precies waar je aan toe bent. Zoals gezegd: Probeer dit altijd te voorkomen!

Wat gebeurt er met het bedrag in depot? 

Het bedrag in depot blijft bij de notaris totdat de gebreken zijn opgelost of er een oplossing is gevonden voor de situatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er een reparatie moet worden uitgevoerd of dat er een financiële compensatie wordt gegeven aan de koper. Zodra dit is gebeurd, wordt het bedrag uitgekeerd aan de verkoper.

Het is belangrijk om te weten dat het bedrag in depot niet zomaar kan worden ingehouden. Er moet altijd overleg zijn tussen de koper, de verkoper en de notaris voordat deze beslissing wordt genomen. Ook moet de notaris goedkeuring geven voor het bedrag dat in depot wordt gehouden en onder welke voorwaarden het bedrag wordt uitgekeerd.

Akkoord gaan met bedrag in depot

Het kan voor verkopers voordelig zijn om akkoord te gaan met het in depot houden van een bedrag. Het kan namelijk voorkomen dat de koper anders afziet van de aankoop van het huis (dit kan niet zomaar) of juridische stappen onderneemt om de verkoper te dwingen de gebreken op te lossen. Door akkoord te gaan met het in depot houden van een bedrag kan dit worden voorkomen.  

Hoe lang blijft het bedrag in depot?

De duur van het depot is afhankelijk van de situatie en de afspraken die zijn gemaakt tussen de koper, de verkoper en de notaris. Het kan bijvoorbeeld gaan om een paar dagen, maar ook om enkele weken of zelfs maanden.

Het is belangrijk om te weten dat het bedrag in depot niet onbeperkt kan blijven staan. Als er na een bepaalde periode nog steeds geen oplossing is gevonden voor de gebreken of problemen, zal het bedrag uiteindelijk worden uitgekeerd aan de verkoper.

Tot slot

Een bedrag in depot laten houden bij de notaris zie ik als een laatste middel omdat partijen onderling niet tot een oplossing zijn gekomen. Probeer geschillen voor de eindinspectie en overdracht op te lossen en in de meeste gevallen lukt dat ook.

> Meer informatie over een huis kopen

> Meer informatie over een huis verkopen

Reactie plaatsen