Aflossingsvrije hypotheek - Geregeld24

Aflossingsvrije hypotheek

Een Aflossingsvrije Hypotheek is een hypotheek waarbij gedurende de looptijd alleen rente en geen aflossing wordt betaald. Hierdoor zijn de maandelijkse lasten tijdens de looptijd lager dan bij een Annuïteitenhypotheek of Lineaire Hypotheek.

Om de Aflossingsvrije Hypotheek af te lossen, kan er op elk moment tussentijds worden afgelost tot uiterlijk aan het einde van de afgesproken looptijd. Dit kan bijvoorbeeld met eigen geld of met de verkoopopbrengst van het huis. Een andere optie is om een nieuwe hypotheek af te sluiten, als dat financieel haalbaar is. Of dit mogelijk is wordt opnieuw beoordeeld door een adviseur. Als de verkoopopbrengst van het huis niet voldoende is om de Aflossingsvrije Hypotheek af te lossen, blijft er een schuld over. Dit wordt ook wel een restschuld genoemd. Het afsluiten van een Aflossingsvrije Hypotheek brengt dus ook risico's met zich mee.

> Bekijk meer over hypotheken

Reactie plaatsen