Akte van levering - Geregeld24

Akte van levering

De akte van levering, ook wel transportakte of leveringsakte genoemd is een soort uittreksel van de getekende koopovereenkomst - eventueel aangevuld - met andere juridische zaken zoals erfdienstbaarheden en kettingbedingen. De akte van levering wordt door de notaris opgesteld en in de meeste gevallen eerst aan partijen ter controle toegezonden. 

Op de dag van overdracht wordt de akte van levering bij de notaris getekend waarna de sleutels worden overhandigd. Ook kunnen partijen ervoor kiezen om de notaris te machtigen (volmacht) zodat degene die de machtiging heeft verstrekt, niet op het notariskantoor hoeft te verschijnen. Vraag de gekozen notaris hiervoor naar de kosten en voorwaarden.

> Bekijk meer informatie over een huis kopen

Reactie plaatsen