Vergunning voor opsporen van aardwarmte in Amsterdam - Geregeld24
Verduurzamen
Zo Geregeld
Verduurzamen
02/06/2023
1 min
0

Vergunning voor opsporen van aardwarmte in Amsterdam

02/06/2023
1 min
0

De Gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de energiebedrijven Vattenfall en Eneco hebben samen een vergunning verkregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het opsporen van aardwarmte in de regio Amsterdam. Met deze vergunning hebben ze het exclusieve recht verkregen om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de ondergrond voor het winnen van aardwarmte.

Aardwarmte als duurzame energiebron

Aardwarmte is een duurzame energiebron die zich bevindt in de diepe ondergrond, tussen de 500 en 4000 meter. Als de ondergrond geschikt is, kan het warme water omhoog worden gepompt en gebruikt worden om gebouwen te verwarmen die zijn aangesloten op een warmtenet. Het afgekoelde water gaat terug in de ondergrond en wordt weer opgewarmd. Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtenetten in Amsterdam.

Aanvulling op huidige warmtebronnen

De samenwerkende partijen geloven dat aardwarmte als duurzame warmtebron een goede aanvulling is op de huidige warmtebronnen. Zij doen daarom gezamenlijk onderzoek naar aardwarmte. Als warmtebedrijven hebben Vattenfall en Eneco veel ervaring en kennis op het gebied van warmtebronnen en warmtenetten. De Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Samen willen ze werken aan een energietransitie die het publieke belang dient.

Onderzoek naar potentie aardwarmte als warmtebron

De komende twee tot drie jaar zullen in het teken staan van verder onderzoek naar de potentie van aardwarmte als warmtebron voor de warmtenetten in Amsterdam. Het onderzoek zal eerst de geschiktheid van de onder- en bovengrond onderzoeken voor het winnen van aardwarmte. Uit een recent onderzoek blijkt namelijk dat het nog onzeker is of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte op een kosteneffectieve manier. De ondergrond moet voldoende potentie bieden om minstens een paar duizend huishoudens van warmte te voorzien om rendabel te zijn. In de tweede helft van 2023 zal er vanuit het onderzoeksprogramma SCAN, van EBN in samenwerking met TNO, een onderzoeksboring plaatsvinden in de regio Amsterdam om meer inzicht te krijgen in de geschiktheid van de ondergrond.

Vergunning voor samenwerkende partijen

De vergunning voor het opsporen van aardwarmte in de regio Amsterdam is een belangrijke stap voor de samenwerkende partijen, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Vattenfall en Eneco. Zij zijn vastbesloten om te werken aan een energietransitie die het publieke belang dient en aardwarmte een plek wil geven als duurzame warmtebron. Met de vergunning zijn zij het exclusieve recht toegewezen om onderzoek te doen in het vergunde gebied naar de geschiktheid van de ondergrond voor winning van aardwarmte.

Richting 2030

Hoewel het onderzoeken van de potentie van de ondergrond en de ontwikkeling van een aardwarmtebron veel tijd en geld kost, is de wens om richting 2030 de eerste aardwarmte in de warmtenetten in en om Amsterdam te gebruiken. De partijen hopen op positieve resultaten uit het onderzoek, zodat ze verder kunnen werken aan de verduurzaming van de warmtenetten in de regio Amsterdam.

Bron: Eneco

Reacties
Categorieën