Gaat AI de financiële sector overnemen? - Geregeld24
AI en Robots
Zo Geregeld
AI en Robots
02/06/2023
1 min
0

Gaat AI de financiële sector overnemen?

02/06/2023
1 min
0

De financiële sector is een van de eerste sectoren die sterk digitaliseerde en hierdoor ontstonden er enorme hoeveelheden data. Deze data speelt een belangrijke rol bij het beter aansluiten op klantbehoeften, het automatisch adviseren van klanten en het inschatten van risico's. Echter, dit vereist wel de inzet van Artificiële Intelligentie (AI) en in de financiële sector is het gebruik van data en AI soms omstreden vanwege privacy-risico's.

Grote impact op financiële sector

De financiële dienstverlening is de afgelopen jaren sterk veranderd door de opkomst van Fintech. Dit zijn financiële dienstverleners die digitale technologieën inzetten, zoals big data, API's, cloud computing en robotisering. Deze technologische ontwikkelingen hebben ook een impact gehad op de financiële sector, waardoor er steeds meer partijen actief zijn in deze sector.

Om de juiste keuzes te maken in deze veranderende wereld is het voor de financiële sector belangrijk om samen met andere partijen tot duidelijke regels te komen voor het gebruik van data en privacy. Hierdoor kan er een gelijk speelveld ontstaan waar consumenten en bedrijven zich in kunnen vinden. 

Kennis delen

De financiële sector wil graag de opgedane kennis delen met andere sectoren, zoals kennis, tools en modellen op het gebied van risicoanalyse, privacy en security. Hierdoor kan de Nederlandse economie op de gewenste manier versterkt worden en worden consumenten en bedrijven echt geholpen.

Er is een werkgroep waarbinnen deelnemers samenwerken om de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren binnen de financiële dienstverlening. Een andere belangrijke taak van de werkgroep is om samen tot spelregels voor privacy te komen.

Een kwestie van tijd

De wereld digitaliseert steeds verder en het lijkt een kwestie van tijd dat Artificial Intelligence diverse taken in de financiële sector over gaat nemen. Ondanks de risico’s voor privacy zal dit waarschijnlijk onomkeerbaar zijn en het is nog maar de vraag in hoeverre de rol van bijvoorbeeld de hypotheekadviseur zal veranderen of zelfs zal verdwijnen.

Niet iedereen is het hierover eens maar de opmars van AI is niet meer te stuiten. Banen en bepaalde functies zullen verdwijnen maar het positieve nieuws is dat daar waarschijnlijk andere banen voor terug gaan komen.

Bron: NLAI

Reacties
Categorieën