Basisinkomen dichterbij met de komst van AI? - Geregeld24
Short message
Zo Geregeld
Short message
02/08/2023
1 min
0

Basisinkomen dichterbij met de komst van AI?

02/08/2023
1 min
0

Wat is een basisinkomen?

Het basisinkomen is een concept waarbij elke burger een vaste, onvoorwaardelijke uitkering ontvangt van de overheid, ongeacht hun werk- of inkomenssituatie. Het idee achter het basisinkomen is om de armoede te verminderen en mensen meer financiële stabiliteit te bieden.

AI versnelt basisinkomen

Er is op dit moment geen concreet plan om een basisinkomen in te voeren in Nederland of elders in de wereld op nationaal niveau. Er zijn wel pilotprojecten en experimenten uitgevoerd om de mogelijke effecten en uitdagingen van het invoeren van een basisinkomen te onderzoeken. Maar de snelle ontwikkelingen van Atificial Intelligence zou een basisinkomen wel eens kunnen versnellen. Geschat wordt dat 40% van de banen zullen verdwijnen doordat AI steeds meer "menselijke" taken uit kan voeren.

Voor en tegenstanders

Het invoeren van een basisinkomen is een omstreden onderwerp en er zijn zowel voor- als tegenstanders. Sommigen beargumenteren dat het basisinkomen zou bijdragen aan economische groei en innovatie door mensen meer tijd en middelen te geven om te ondernemen of te studeren. Anderen beweren dat het te veel kosten met zich meebrengt en dat het de motivatie om te werken kan verminderen.

Aan de andere kant kunnen de ontwikkelingen van AI zo snel gaan dat er op termijn niet meer voor iedereen een baan beschikbaar is.

Tot slot

Op dit moment is er geen concrete verwachting wanneer en of het basisinkomen op termijn zal worden ingevoerd, aangezien er nog veel discussie is over de voor- en nadelen en de praktische uitvoering ervan maar met de ontwikkelingen van AI kan binnenkort alles anders zijn.


> Bekijk meer over Artificial Intelligence (AI)Reacties
Categorieën