AI en verduurzamen - Geregeld24
AI en Robots
Zo Geregeld
AI en Robots
02/06/2023
1 min
0

AI gaat grote rol in verduurzamen spelen

02/06/2023
1 min
0

Nederland wil in de komende tien jaar grote stappen zetten om de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie te verhogen en de elektrificatie van de warmtevraag en mobiliteit te stimuleren. Dit vereist een complete en complexe verandering van het huidige energiesysteem, waarbij het centrale, fossiele energiesysteem wordt vervangen door een decentraal systeem gebaseerd op hernieuwbare energie. AI kan een belangrijke rol spelen in het versnellen van deze transitie en het realiseren van een efficiënt en duurzaam energiesysteem.

 AI-technologie voor betere keuzes

Bij beslissingen over de energietransitie, zoals investeringen in infrastructuur of de plaatsing van hernieuwbare bronnen, is er vaak veel afhankelijk van voorspellingen gebaseerd op beperkte data en zijn er veel verschillende belangen. AI-technologie kan hierbij helpen door beslissingen beter te baseren op feiten, rekening te houden met meerdere belangen en door gemaakte keuzes en gerelateerde onzekerheden beter uit te leggen. De ontwikkeling van de benodigde technologie biedt Nederland de kans om hierin internationaal voorop te lopen en deze technologie te exporteren.

Kansen voor AI automatisering

Er zijn ook kansen voor AI bij het automatiseren van de operatie van het energiesysteem, het ondersteunen van energie-services en het voorspellen en automatiseren van onderhoud. Deze kansen en uitdagingen zijn in kaart gebracht in een position paper genaamd ‘AI als versneller van de energietransitie, kansen voor een CO2-vrij energiesysteem’. Dit document dient als leidraad voor vervolgstappen en als basis voor mogelijkheden en uitdagingen die we op dit moment nog niet voorzien.

Ontwikkeling van nieuwe AI oplossingen

AI biedt ook kansen voor andere maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid. De werkgroep Energie en Duurzaamheid wil de Nederlandse economie stimuleren door de ontwikkeling van nieuwe AI-oplossingen te ondersteunen voor uitdagingen in de energiesector en rondom duurzaamheid. Dit doen ze door expertise in AI en relevante sectoren bij elkaar te brengen en samen te werken. 

Meer samenwerken

Ze organiseren bijeenkomsten waarin partijen elkaar kunnen leren kennen, faciliteren het vinden van partijen en hun mogelijkheden, verbeteren de randvoorwaarden voor samenwerking, en ontwikkelen trainingen voor professionals in de energiesector. De ambitie is om een rol te spelen bij het realiseren van een efficiënt en duurzaam energiesysteem in Nederland, met behulp van AI.

Bron: NLAI

Reacties
Categorieën