Waterstof is de sleutel tot een groen Europa - Geregeld24
Verduurzamen
Zo Geregeld
Verduurzamen
02/06/2023
2 min
0

Waterstof: De sleutel tot een groen Europa

02/06/2023
2 min
0

Voor jaren terug werd ik uitgenodigd voor een verkoopgesprek waarbij ik tegenover een energiespecialist aan tafel zat. Natuurlijk ging het niet alleen over het verkopen van zijn huis maar ook over energie. Waterstof is de toekomst riep hij. Dat was in eerste instantie wat bij mij bleef hangen. Nu jaren later besef ik dat er waarschijnlijk meerdere energiebronnen nodig zijn om de hele wereld te kunnen voorzien van groene energie. Energiebronnen die elkaar niet vervangen maar juist naast elkaar kunnen bestaan.

Alternatieve energiebronnen

Met de Europese Unie's ambitie om een volledig groen Europa in 2050 te creëren, is er een groeiende noodzaak om alternatieve energiebronnen te vinden die duurzaam, schoon en betrouwbaar zijn. Waterstof is het antwoord, de grootste energierevolutie sinds de industrialisatie, die onze energievoorziening voor altijd zal veranderen.

Voorbeelddorp in Frankrijk

Het dorp Cappelle-la-Grande in Noord-Frankrijk is een voorbeeld van wat waterstof voor onze energievoorziening kan betekenen. Door het aardgas deels te vervangen door groene waterstof, daalde de CO2-uitstoot van het dorp met 7%. Dit is slechts een voorproefje van wat we kunnen verwachten in de toekomst, wanneer waterstof de laatste witte plekken op de kaart vult en onze energievoorziening groener en duurzamer maakt.

Ongelimiteerd gebruik van waterstof

Waterstof is het simpelste en meest voorkomende element in het heelal en we kunnen er ongelimiteerd gebruik van maken. Het wordt geproduceerd door de elektrolyse van water, waarbij elektriciteit door water wordt geleid, het splitst watermoleculen in waterstof en zuurstof. Deze waterstof kunnen we opslaan en verbranden wanneer we elektriciteit nodig hebben. Dit maakt waterstof ideaal om te gebruiken als opslag voor zonne- en windenergie, die helaas instabiel is.

Maar het is niet alleen een opslagprobleem, veel sectoren, zoals de zware industrie, hebben hitte nodig die elektriciteit niet kan leveren. Ook de productie van kunststoffen, meststoffen en chemicaliën is nog afhankelijk van olie- en aardgasproducten. Hier kan waterstof, door middel van elektrolyse, een groene oplossing bieden.

Productie waterstof op grote schaal

Om te zorgen dat de waterstofsamenleving in 2050 een feit wordt, zal 20% van onze stroomproductie naar elektrolyse moeten gaan, en dit betekent dat we de productie van waterstof op grote schaal moeten opvoeren. Het is een uitdaging, maar met de juiste investeringen en technologische ontwikkelingen, is het zeker haalbaar.

Waterstof is waarschijnlijk de toekomst van onze energievoorziening en een belangrijke stap in de richting van een groener Europa. Het is tijd om de overstap te maken en te investeren in de productie en distributie. Er moeten nieuwe technieken ontwikkeld worden om de productie van waterstof efficiënter te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de productie van waterstof te integreren in het productieproces van elektriciteit en door verbranding van waterstof efficiënter te maken.

Investeren in waterstof

Voor de productie van waterstof uit hernieuwbare bronnen zijn investeringen nodig, maar aan de andere kant biedt de groeiende markt voor groene waterstof ook nieuwe economische kansen. De overheid moet hierin een leidende rol spelen en samenwerken met de industrie om de waterstofsamenleving te realiseren.

De implementatie van waterstof in onze energievoorziening is niet alleen van belang voor ons milieu, maar ook voor onze economie. Het zal nieuwe banen creëren in de productie, distributie en toepassing van waterstof en bijdragen aan de energie-onafhankelijkheid van Europa.

Tot slot

In Frankrijk hebben we al een voorbeeld gezien van wat waterstof kan betekenen voor onze energievoorziening en de uitstoot van broeikasgassen. Het is aan ons om deze kans te grijpen en de stap te zetten naar een groene waterstofsamenleving. Als we nu actie ondernemen, kunnen we in 2050 trots zijn op een schone en duurzame energievoorziening, en kunnen we ons één stap dichter bevinden bij het bereiken van een groen Europa.

Bron: WIB

Reacties
Categorieën