Wat is biogas en wat zijn de voor- en nadelen? - Geregeld24
Verduurzamen
Zo Geregeld
Verduurzamen
02/06/2023
1 min
0

Wat is biogas en wat zijn de voor- en nadelen?

02/06/2023
1 min
0

Biogas is een term voor gassen die afkomstig zijn van organisch afval zoals voedselresten, mest en compost. Deze gassen kunnen worden gebruikt als brandstof voor warmte, elektriciteit of voertuigen. De meest voorkomende vorm van biogas is methaan, dat ontstaat door de werking van micro-organismen genaamd methanogenen. Deze bacteriën komen ook voor in het spijsverteringsstelsel van mensen en herkauwers. Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4), kooldioxide (CO2) en waterstofsulfide (H2S).

  • Methaan met de chemische formule CH4
  • Kooldioxide of CO2, en
  • Waterstofsulfide of H2S

Rendement van circa 40%

Biogas kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken in een verbrandingsmotor. Het rendement van deze biogasgenerator ligt rond de 40 procent. Door het verwijderen van waterstofsulfide en kooldioxide uit het biogas, kan het gas worden gecomprimeerd en als brandstof voor voertuigen dienen.

Klimaateffect op de veehouderij

Biogas wordt als een vrij milieuvriendelijke energiebron beschouwd omdat het landbouwemissies vermindert en fossiele energiebronnen vervangt. Een studie van de universiteit van Aarhus toonde aan dat het klimaateffect van de veehouderij met 41% kan worden verminderd als koeienmest wordt omgezet in biogas.

Duurzame energiebron

Het meeste biogas wordt geproduceerd in China en Europa, waar het voornamelijk wordt gebruikt voor elektriciteit en verwarming. Biogas wordt beschouwd als een duurzame energiebron, net als wind, zon, waterkracht en aardwarmte.

Biogas is in veel opzichten een duurzame energiebron. Het wordt geproduceerd uit organisch afval zoals voedselresten, mest en compost, waardoor het een efficiënte manier is om afval te verwerken en tegelijkertijd energie op te wekken. Bovendien helpt het bij het verminderen van landbouwemissies en het vervangen van fossiele energiebronnen als aardgas of olie.

Nadelen biogas

Echter, zoals bij elke energiebron, zijn er ook nadelen verbonden aan biogas. Zo kan de productie en raffinage van biogas leiden tot methaanuitstoot, wat schadelijk is voor het milieu. Bovendien kan de aanleg van biogas-installaties invloed hebben op natuurgebieden en biodiversiteit.

Evenwicht en diversiteit

Daarom is het belangrijk om biogasproductie te optimaliseren en te zorgen voor een evenwicht tussen de voordelen en nadelen van deze energiebron. Bovendien is het belangrijk om te zorgen voor een diversiteit aan duurzame energiebronnen, in plaats van alleen te vertrouwen op één bron.

Bron: WIB

Reacties
Categorieën