Huurtoeslaggrens 2024 - Geregeld24
Huizenmarkt nieuws
Zo Geregeld
Huizenmarkt nieuws
02/21/2023
1 min
0

Huurtoeslaggrens 2024

02/21/2023
1 min
0

Het kabinet zal zich opnieuw gaan beraden over de huurproblematiek waarbij het toeslagenstelsel op de schop moet. Het vereenvoudigen van de huurtoeslag leek in beginsel een gelopen race maar na kritiek van zowel huurders, verhuurders als de Raad van State trekt het kabinet het voorstel voor de hervorming van de huurtoeslag voor het overgrote deel in. 

Normhurenplan geschrapt

Het normhurenplan, het belangrijkste deel van de huurtoeslaghervorming, is geschrapt door het kabinet. Echter, een aantal kleinere maatregelen worden nog steeds doorgevoerd. De leeftijd voor volledige huurtoeslag is verlaagd van 23 naar 21 jaar, wat betekent dat jongeren meer toeslag ontvangen. Daarnaast verdwijnt de maximale huurgrens voor toeslag, wat betekent dat nog eens 116.000 huishoudens recht hebben op huurtoeslag en gemiddeld € 172,- per maand extra ontvangen.

Voor meer dan 1 miljoen huishoudens wordt de huurtoeslag verlaagd met een klein bedrag, vanwege factoren zoals het niet meetellen van servicekosten en een hogere eigen bijdrage. Dit leidt gemiddeld tot een verlaging van ongeveer €10,- per maand. Het kabinet trekt ruim €150,- miljoen extra uit voor de uitbreiding van de doelgroep aldus het FD.

Hervormen van de huurtoeslag in 2024

Het plan is om de huurtoeslag per 2024 te hervormen waarbij de hoogte van de huurtoeslag niet meer afhankelijk is van de huur zoals nu het geval is. Dat betekent dus ook dat huurders die nu boven de huidige huurtoeslag grens een woning huren, en nu niet in aanmerking voor huurtoeslag komen, straks wel voor huurtoeslag in aanmerking kunnen komen. Hiermee wordt de huurtoeslag alleen afhankelijk van het inkomen en niet meer van de huur én het inkomen.

Normhuur 2024

De normhuur wordt dan 520 euro per maand bij een leeftijd vanaf 21 jaar of ouder. Hierbij wordt niet meer gekeken naar de actuele huurprijs maar gerekend met een vaste “norm” huurprijs. Dit betekent voor huishoudens die nu € 650,- aan huur per maand betalen, dat vanaf 2024 er op basis van de normhuur van € 520,-voor huurtoeslag in aanmerking komen.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken om de huurtoeslag gedurende deze kabinetsperiode te vereenvoudigen door middel van de invoering van een stelsel gebaseerd op normhuren. Vanaf volgend jaar zou de toeslag alleen nog maar afhankelijk zijn van het inkomen, in plaats van zowel het inkomen als de huur.

Tot slot

Elke verandering leidt niet automatisch tot een verbetering. Op de huurmarkt spelen veel (tegenstrijdige) belangen en het kabinet kan het niet voor iedereen goed doen. Opnieuw met elkaar om tafel om tot een algehele oplossing te komen wordt hiermee de volgende uitdaging.

Reacties
Categorieën