Bankgarantie - Geregeld24

Bankgarantie

Een bankgarantie is een financieel instrument waarbij een bank zich verplicht om een bepaald bedrag uit te betalen aan een begunstigde als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De bank garandeert hiermee de betaling van een schuld of verplichting van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een koper of huurder van een pand) aan de begunstigde (bijvoorbeeld de verkoper of verhuurder).

Financiële risico ondervangen

Een bankgarantie wordt vaak gebruikt in situaties waarbij er een financieel risico bestaat, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis waarbij er een aanbetaling moet worden gedaan voordat de koop definitief is. De bankgarantie biedt dan zekerheid aan de verkoper dat de aanbetaling wordt betaald, zelfs als de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet.  

Bankgarantie voorkomen

Een bankgarantie kost geld wat je kan besparen door een waarborgsom bij de notaris te storten op de derdenrekening. Meestal gaat het om 10% van de koopsom. Een andere oplossing is om met verkopers en de verkoopmakelaar te overleggen dat de bankgarantie kan vervallen. Dit biedt echter wel minder zekerheid voor de verkopers.

Bankgarantie op datum overdracht

Wanneer de datum van overdracht en het stellen van de bankgarantie dicht op elkaar ligt, lukt het in overleg met partijen soms om de datum te stellen bankgarantie op exact dezelfde datum dan de overdracht te zetten. Dit betekent in de praktijk dat er geen bankgarantie wordt gesteld omdat beide data hetzelfde zijn. Houd er wel rekening mee dat wanneer de overdracht naar achteren wordt verplaatst of er een andere reden is waarom de overdracht niet op de afgesproken dag doorgaat, de kopers alsnog een bankgarantie moet stellen.

Ook zijn er regio's waarbij de bankgarantie minder gangbaar is dan in andere regio's.

> Meer informatie over een huis kopen


Reactie plaatsen