Is telefonie een nutsvoorziening? - Geregeld24
Aansluitingen
Zo Geregeld
Aansluitingen
02/14/2023
1 min
0

Is telefonie een nutsvoorziening?

02/14/2023
1 min
0

Naast alle andere nutsvoorzieningen zoals gas, water, licht behoort telefonie, riool, televisie en internet ook tot de noemer nutsvoorzieningen. Het antwoord is dus ja. Telefonie is een nutsvoorziening.

Algemeen nut van nutsvoorzieningen  

Nutsvoorzieningen zijn essentiële diensten voor onze samenleving. Deze voorzieningen zijn bedoeld om in de basisbehoeften van iedereen te voorzien. Het zijn vaak diensten die we dagelijks gebruiken, zoals elektriciteit, gas, water en verwarming. Deze diensten zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we vaak niet meer nadenken over hoe belangrijk ze zijn en hoe afhankelijk we ervan zijn. In dit artikel gaan we verder in op wat nutsvoorzieningen zijn en hoe deze zich ontwikkeld hebben tot de diensten die we vandaag de dag kennen.

De geschiedenis van nutsvoorzieningen

De geschiedenis van nutsvoorzieningen gaat ver terug. Al in de middeleeuwen hadden steden een openbare waterpomp en soms ook een rioleringssysteem. Toch was het niet tot de 19e eeuw dat nutsvoorzieningen in de moderne zin van het woord ontstonden. In die tijd werden nutsbedrijven opgericht die elektriciteit, gas en water aan burgers leverden.

Levering nutsvoorzieningen

De eerste nutsbedrijven waren particuliere bedrijven die opgericht werden door investeerders. Deze bedrijven waren verantwoordelijk voor de aanleg van infrastructuur voor de levering van nutsvoorzieningen, zoals waterleidingen en gasleidingen. Deze infrastructuur werd vaak gefinancierd door het uitgeven van aandelen aan investeerders. De aandeelhouders ontvingen vervolgens dividend uit de winst die de bedrijven maakten.

Voordelig nutsvoorziening regelen

> Bekijk ook: Voordelig nutsvoorzieningen regelen

Nutsbedrijven genationaliseerd

In de loop van de 20e eeuw werden veel nutsbedrijven genationaliseerd. Dit betekende dat de overheid de verantwoordelijkheid voor de levering van nutsvoorzieningen overnam van particuliere bedrijven. Deze nationalisering was vaak het gevolg van maatschappelijke druk om nutsvoorzieningen betaalbaarder te maken en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Betaalbare nutsvoorzieningen

De nationalisatie van nutsbedrijven leidde ertoe dat de overheid een groot deel van de infrastructuur in handen kreeg. Hierdoor konden nutsvoorzieningen betaalbaar gehouden worden en kon de overheid de dienstverlening beter afstemmen op de behoeften van burgers. De overheid kon bijvoorbeeld beslissen om bepaalde gebieden van nutsvoorzieningen te voorzien die anders waarschijnlijk niet bediend zouden worden door particuliere bedrijven. 

De privatisering van nutsvoorzieningen

In de jaren '80 van de vorige eeuw begon de privatisering van nutsbedrijven. Dit betekende dat de overheid de verantwoordelijkheid voor de levering van nutsvoorzieningen overdroeg aan private bedrijven. Het idee achter deze privatisering was dat het de concurrentie zou bevorderen en daardoor de prijzen voor consumenten zou verlagen. 

De privatisering van nutsvoorzieningen heeft geleid tot een complexe situatie waarin sommige bedrijven volledig geprivatiseerd zijn, terwijl andere bedrijven nog steeds deels in handen van hun oprichters zijn en/of geen beursnotering hebben.

VOORDELIG ENERGIE AANSLUITING REGELEN


Reacties
Categorieën