Asbesthoudende materialen - Geregeld24

Asbesthoudende materialen

Asbesthoudende materialen zijn materialen waarin asbest is verwerkt, zoals asbestcement, asbesthoudend isolatiemateriaal of asbesthoudende vloerbedekking. In het verleden werd asbest vaak gebruikt in de bouw vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen.

Nog veel asbesthoudend materiaal in oude woningen 

Hoewel het gebruik van asbest inmiddels verboden is, zijn er nog steeds veel oudere gebouwen die asbesthoudende materialen bevatten. Bij normaal gebruik en onderhoud vormen deze materialen over het algemeen geen gevaar voor de gezondheid. Echter, als asbestvezels vrijkomen door beschadiging, veroudering of verwering van de materialen, kunnen deze vezels ingeademd worden en leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.

Sloop- en renovatiewerkzaamheden

Daarom is het belangrijk om bij werkzaamheden aan een huis of bij sloop- en renovatiewerkzaamheden altijd eerst te laten onderzoeken of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Als er asbesthoudende materialen zijn, moeten deze door een gespecialiseerd bedrijf veilig worden verwijderd en afgevoerd. Het is ook belangrijk om te voorkomen dat asbesthoudend materiaal beschadigd raakt of verweert, bijvoorbeeld door het regelmatig te inspecteren en indien nodig te laten repareren of vervangen.

> Bekijk ook informatie over een bouwkundige keuring


Reactie plaatsen