Anti-Speculatiebeding - Geregeld24

Anti-Speculatiebeding

Het antispeculatiebeding legt de verplichting op aan de koper om gedurende een bepaalde periode na inschrijving in het bevolkingsregister zelf in de woning te wonen. Als de woning binnen deze termijn wordt verkocht, moet de koper een boete betalen, tenzij er een ontheffingsgrond van toepassing is. Het vervallen van het antispeculatiebeding voor projectmatig gebouwde woningen kan bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt, omdat de verplichting om zelf in de woning te wonen hierdoor wordt verminderd. Sociale woningbouw blijft wel onder het antispeculatiebeding vallen.

Het behalen van speculatiewinst bij bepaalde categorieƫn woningen is tegenwoordig echter nauwelijks meer aan de orde. Speculatiewinst ontstaat wanneer een koper van een nieuwbouwwoning of kavel deze kort na aankoop doorverkoopt met (aanzienlijke) winst.

Reactie plaatsen