Verborgen Dimensies en de Geheimen van het Onbekende Universum - Geregeld24
Overige artikelen
Zo Geregeld
Overige artikelen
02/08/2023
6 min
0

Verborgen Dimensies en de Geheimen van het Onbekende Universum

02/08/2023
6 min
0

Verborgen dimensies die als lagen of energie om ons heen bewegen. Het ontastbare wat we niet aan kunnen aanraken maar wel voelen. Toevalligheden die ons pad kruisen en ons bewust of onbewust een kant op sturen. Volg je gevoel op weg naar de Verborgen Dimensies. 

Bekijk de video over Verborgen Dimensies! (Engels)

Laat je door deze video vooral inspireren en uitdagen om verder te kijken dan hetgeen je kan zien, waarbij je niets hoeft te geloven van wat je hier hoort en ziet.

En stel jezelf altijd de vraag: Is it Science or Fiction?

Driedimensionale wezens

Onze wereld wordt gekenmerkt door een drie-dimensionaal beeld. Dan hebben we het over 3 ruimtelijke dimensies aangevuld met de tijd. De vierde dimensie is door driedimensionale wezens zoals de mens niet te zien maar maken we wel gebruik van.

Rockwell zong het in 1984 al. Er is meer om ons heen dan wat we zien. Daar is iedereen het wel over eens. Maar waarom ziet en voelt de één meer dan de ander? Op welke manier zijn we met het universum verbonden, en wat zullen we nog meer ontdekken? Heb jij wel eens het gevoel dat er iemand naar je kijkt terwijl je met je ogen dicht onder de douche staat?

Verschuiving naar een nieuwe tijd 

Blijkbaar is de hele wereld aan het verschuiven naar een nieuwe tijd. Het ontwaken naar de vijfde dimensie die meer als een trilling wordt beschreven. Een frequentie waar we ons op af kunnen stemmen wanneer we daarvoor open staan. Niet voor niets spreken we in mensentaal over dezelfde golflengte. Een algemeen geaccepteerde uitspraak die niet in eenheden is te meten. Toch weten de meesten waar ik het nu over heb.

Die bekende klik wanneer je iemand ontmoet waarbij het lijkt alsof je elkaar al jaren kent. En dan de werking van Karma. Een optelsom van daden en gedachten die een mens tijdens zijn leven heeft.

Iets ongrijpbaars

Wanneer we naar de hemel kijken voelen we soms connectie. Connectie met oneindigheid, overledenen, het universum of God. Hoe je het ook noemt, waarschijnlijk bedoelen we allemaal hetzelfde. Een ongrijpbare energie, kracht of gevoel die zich van ons meester maakt. Dat kan allerlei emoties oproepen.

Zo ook de beelden van de James Web Telescoop die ons de komende jaren waarschijnlijk van veel nieuwe beelden zal voorzien. Toch is niet alles waarneembaar en zijn de originele beelden versterkt of door betere kleuren vormgegeven. De kans dat hiermee verborgen dimensies worden gevonden lijkt vrij klein.

Hoeveel dimensies zijn er?

Hoeveel dimensies zijn er eigenlijk, is een veel gestelde vraag. Het antwoord hierop blijft vaag of zijn de geleerden het niet over eens. Daarnaast zijn er wiskundige, natuurkundige, en spirituele dimensies. De betekenis van Dimensie is afmeting, en is afgeleid van het Latijns. Zo zijn er voor geografische plaatsbepalingen twee dimensies nodig. Namelijk lengte en breedte. Een gebeurtenis op aarde vergt drie dimensies, en dan is er ook nog tijd. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met het ontleden van wiskundige- of natuurkundige dimensies.

Ons voorstellingsvermogen biedt 3D

Het menselijke voorstellingsvermogen biedt 3D, dat noemen we 3-dimensionaal. Dan hebben we het over het zicht van de mens. Doordat we diepte zien, worden we driedimensionale wezens genoemd. Naast de bestaande ruimte-dimensies, voor- en achteruit, links en rechts maar ook omhoog en omlaag, hebben de formules van Albert Einstein er tijd aan toegevoegd. Ruimtetijd wel te verstaan.

De snaartheorie probeert de ruimtetijd te verenigen met het gedrag van de allerkleinste opgerolde deeltjes die waarschijnlijk bestaan, maar die we niet kunnen waarnemen. Wie kent er niet de serie Stranger Things. Een wereld die als ondersteboven wordt weergegeven en waaruit ontsnappen alleen via een poort mogelijk is. 

Ons voorstellingsvermogen gaat dus veel verder dan wat we werkelijk kunnen zien. Ons brein geeft ons gedachten en ideeën die in veel gevallen later werkelijkheid worden. Niet voor niets wordt ons geleerd om te visualiseren. Maar begeven we ons daarmee ook in een andere dimensie? 

Alles is energie

Laten we ervan uitgaan dat alles om ons heen, maar ook in onszelf energie is. Dan komen we uit op een lagen-theorie.

Gewapend met de James Webb Telescoop is de mens op zoek naar meer informatie. Hoe zijn we ontstaan en misschien nog veel spannender, gaan we na onze dood ergens naartoe? Of vallen we in een zwart gat! Verdampt onze energie of verplaatsen wij ons naar een andere laag in het universum. Stel je voor dat er meerdere energetische lagen bestaan. Dan zouden we met onze energie in een andere laag verder kunnen leven. 

Per slot van rekening bevinden we ons nu waarschijnlijk ook in een laag. Een laag waarin we elkaar kunnen zien en aanraken. Maar hoog gevoelige mensen zien, horen en voelen vaak meer dan de gemiddelde mens. Zou je hieruit kunnen concluderen dat er zich meerdere lagen om ons heen bevinden?

Samengesteld geheel van energieën 

De schepping kunnen we omschrijven als een samengesteld geheel van verschillende soorten energie. Je zou energie ook kunnen omschrijven als kracht, lading, potentie, trilling, vibratie en beweging maar er is meer. Ook gedachten kunnen we omschrijven als een vorm van energie. Heb je ooit weleens aan een verre vriend of vriendin gedacht die je al jaren niet meer hebt gesproken? Grote kans dat hij of zij je daarna heeft gebeld. Met onze gedachten sturen we dus energie de wereld en het universum in. Zo is liefde ook een vorm van energie. 

Energie bestaat uit verschillende snelheden, vormen en kwaliteiten. Licht heeft een snelle energie en vaste stoffen bezitten bijvoorbeeld trage energie. Ook bestaat energie uit verschillende frequenties. Zo heeft de zon een hoge frequentie en een steen een lage frequentie.

Enkelvoudige dimensie

Omdat we leven in de 3e dimensie ervaren we alles op 1 plek. Ook wel enkelvoudige dimensie genoemd. Ons bewustzijn richt zich dan ook op deze 3e dimensie terwijl we veel meer waar kunnen nemen. De 3e dimensie wordt daarmee begrenst door ruimte en tijd. We zijn dan fysiek op een bepaald moment op een bepaalde plek. Wanneer iemand dus te laat komt, is er iets misgegaan in de 4e dimensie.

Wanneer we in de 3e dimensie alleen worden beperkt door ruimte en tijd, zouden we na onze dood op meerdere plekken tegelijk kunnen zijn. Aldus, dat is de theorie van een architect die onlangs overleden is. Hiermee overstijgen we de grenzen van ons denken.

Helaas zijn er geen bewijzen voor het bestaan van meer dan 4 dimensies zoals Albert Einstein ooit ontdekte. Toch zijn er veel natuurkundigen die denken dat ze wel moeten bestaan. Er zou, afgezien van de spirituele dimensies zelfs sprake zijn van 11 dimensies, die volgen uit abstracte wiskundige berekeningen. 

Nooit waargenomen maar...

De 7 extra dimensies zijn nooit waargenomen omdat ze waarschijnlijk opgerold en te klein zijn. Aan onze ruimtelijke dimensies lengte, breedte en hoogte die we kennen, is door Einstein tijd toegevoegd. Anderen voegen hier het heelal aan toe om zo aan 4 te komen. Einstein noemde het ruimtetijd. Wanneer we hiervan uit gaan missen we er nog 7. 

De vraag is of we ooit antwoord op onze vragen krijgen hoe de dimensionele wereld in elkaar steekt. Voorlopig zijn er waarschijnlijk alleen maar vragen bijgekomen en de antwoorden zijn nog ver te zoeken. Dat geldt ook voor natuurkundigen en andere wetenschappers.

 De theorie van alles!

Ze proberen de relativiteitstheorie en kwantummechanica te verenigen in 1 theorie. De theorie van alles! Een allesomvattende theorie die alles samenvoegt. 

Opeens besef ik me dat het onderzoek voor het maken van deze video, naast de kennis die ik al bezat, me geen steek verder heeft gebracht. Waarbij het woord “waarschijnlijk” de boventoon voert. Waarschijnlijk zijn er meerdere dimensies, en waarschijnlijk zijn er meerdere lagen. En waarschijnlijk is er veel meer dan wat we tot nu toe weten. 

De Bron van alles

Daarmee zijn we aangekomen bij ons brein en de gedachtegang van sommige mensen, die ze ook wel downloads noemen. Op een helder moment ervaren ze een extreme helderheid van geest, en nieuwe inzichten over het verleden en de toekomst. Ze voelen een connectie met het bovennatuurlijke waar ze informatie van ontvangen. Hebben we het hier over een andere dimensie, een bron van energie en kennis, of de connectie met onze Schepper.

Ook hier stel ik mijzelf de vraag: Is het science or fiction?

Een onbekende kracht

Het universum en alles wat er zich om ons heen bevindt geeft zich niet zomaar prijs. Er is iets wat ons verbindt, er is iets wat ons waarschuwt, en er is een onbekende kracht die ons leidt. Of je het nu gelooft of niet. Er zijn andere dimensies die zich om ons heen bevinden, maar die we niet kunnen zien, maar soms wel voelen. Ze geven ons raad en richting maar kunnen ons ook volledig in de war sturen. Volg je gevoel is een bekende uitspraak. Maar gevoel en verstand liggen niet altijd op 1 lijn.

De dimensie van Balans

Voor de zekerheid voegen we er dan maar een 12e dimensie aan toe, de dimensie van balans. Wanneer alles in en om ons heen in balans is, zouden we ons in de 12e dimensie kunnen bevinden. Een dimensie met onvoorwaardelijke liefde, vrede en geluk. Een spirituele dimensie van totaliteit. Laten we daarmee positief afsluiten maar stel jezelf altijd de vraag: Is het Science or Fiction? 

Wanneer alles energie is: Ben jij dat ook!

Mijn interesse ligt niet bij hetgeen we kunnen zien maar juist bij hetgeen we niet kunnen zien. En dat is meer dan we kunnen zien!


Reacties
Categorieën