Een arme en een rijke vader of Poor Dad, Rich Dad - Robert Kiyosaki - Geregeld24
Boeken
Zo Geregeld
Boeken
02/20/2023
20 min
0

"Een arme en een rijke vader" of "Poor Dad, Rich Dad" - Robert Kiyosaki

02/20/2023
20 min
0

"Een arme en een rijke vader" of "Poor Dad, Rich Dad" is een bestseller boek van Robert Kiyosaki, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1997. Het boek is een persoonlijk financieel adviesboek, waarin Kiyosaki de lessen die hij leerde van zijn twee vaders, zijn echte vader die hij 'arme vader' noemde, en de vader van zijn beste vriend, die hij 'rijke vader' noemde, beschrijft. Sindsdien zijn er verschillende versies verschenen waaronder ook " Rijke Pa - Arme Pa. Bestel de Nederlandse versie bij Bol.com hieronder.

Voorwoord

Zelf heb ik de Nederlandse versie "Lessen van een arme en een rijke vader" gelezen en dit gaf me vroeger als ondernemer richting in mijn denken. Alhoewel ik het niet met alles eens ben in dit boek, en de tijdsgeest enorm is veranderd, zijn er veel waardevolle lessen uit te halen. Haal eruit wat er voor jou in zit. 

10 hoofdstukken als autobiografie

Het boek is opgedeeld in tien hoofdstukken en is geschreven als een autobiografie. In het eerste hoofdstuk introduceert Kiyosaki zijn twee vaders en beschrijft hij hun verschillende persoonlijkheden en financiële overtuigingen. Zijn arme vader was een hoogopgeleide, hardwerkende man die zijn hele leven in loondienst werkte. Zijn rijke vader was een succesvolle zakenman die Kiyosaki in zijn jeugd adviseerde over hoe hij zijn financiële situatie kon verbeteren. 

Financiële lessen

In de volgende hoofdstukken beschrijft Kiyosaki de financiële lessen die hij van zijn rijke vader leerde. Hij begint met het uitleggen van het verschil tussen actief en passief inkomen. Actief inkomen is geld dat wordt verdiend door te werken, terwijl passief inkomen wordt verdiend zonder dat er actief werk voor nodig is. Kiyosaki benadrukt het belang van passief inkomen en legt uit hoe het kan worden gegenereerd door middel van investeringen en het opbouwen van bedrijven.

De "Ratrace"

Vervolgens bespreekt Kiyosaki hoe de meeste mensen vastzitten in de 'rat race', waarbij ze werken voor geld en nooit genoeg lijken te hebben. Hij benadrukt het belang van financiële geletterdheid en investeringen in activa die in waarde kunnen groeien, in plaats van passiva die in waarde afnemen. Kiyosaki moedigt de lezers aan om kritisch te kijken naar hun eigen financiële situatie en te zoeken naar manieren om hun passieve inkomen te vergroten.

Slim investeren

In het volgende hoofdstuk bespreekt Kiyosaki hoe mensen kunnen leren om 'slimme' investeerders te worden, in plaats van 'domme' investeerders die veel risico nemen en weinig rendement behalen. Hij beschrijft verschillende soorten investeringen, waaronder vastgoed, aandelen en obligaties, en hoe ze kunnen worden gebruikt om passief inkomen te genereren.

Succesvolle onderneming

In de daaropvolgende hoofdstukken gaat Kiyosaki dieper in op het opbouwen van een succesvolle onderneming. Hij benadrukt het belang van financiële geletterdheid en het begrijpen van financiële rapporten, het opbouwen van teams en het ontwikkelen van een sterke merkidentiteit.

De rol van belastingen

Kiyosaki bespreekt ook de rol van belastingen in de financiën van een persoon en benadrukt het belang van belastingplanning om zoveel mogelijk geld te behouden en te voorkomen dat de belastingdruk te hoog wordt. Hij legt uit hoe het belastingstelsel werkt en hoe slimme belastingplanning kan helpen om het verschil tussen arm en rijk te verkleinen.

Financiële kennis

In het laatste hoofdstuk beschrijft Kiyosaki hoe mensen hun financiële kennis kunnen blijven ontwikkelen en hoe ze hun vermogen kunnen beschermen. Hij adviseert om regelmatig te blijven leren en te blijven zoeken naar nieuwe manieren om passief inkomen te genereren en vermogen op te bouwen.

Praktische adviezen

Het boek "Een arme en een rijke vader" is geschreven in een eenvoudige en begrijpelijke taal en bevat veel praktische adviezen en voorbeelden. Het benadrukt het belang van financiële educatie en moedigt mensen aan om hun financiële situatie te verbeteren door middel van slimme investeringen en het opbouwen van een succesvolle onderneming.

Een van de belangrijkste lessen van het boek is dat het niet uitmaakt hoeveel iemand verdient, maar hoeveel hij of zij behoudt en investeert. Kiyosaki pleit voor het opbouwen van activa, het minimaliseren van passiva en het vergroten van passief inkomen. Hij benadrukt het belang van risicobeheersing en waarschuwt tegen het nemen van onnodige risico's.

Wereldwijd succes maar...

Het boek heeft wereldwijd veel succes gehad en heeft veel mensen geïnspireerd om hun financiële situatie te verbeteren. Het heeft ook kritiek gekregen van sommige economen en financiële experts, die stellen dat de adviezen van Kiyosaki te simplistisch en niet geschikt zijn voor iedereen.

Inspiratiebron

Toch blijft het boek een inspiratiebron voor veel mensen die op zoek zijn naar manieren om hun financiële situatie te verbeteren en hun vermogen op te bouwen. Het biedt praktische adviezen en nuttige inzichten over hoe men een rijkdom kan opbouwen en een comfortabel leven kan leiden.

INDEX

Hieronder vind je een lijst met alle hoofdstukken van "Een arme en een rijke vader" (Poor Dad, Rich Dad) van Robert Kiyosaki:

 • Rijke papa, arme papa
 • De eerste les van mijn "rijke vader"
 • Waarom hebben we geen lessen over geld op school gekregen?
 • Over machtige woorden
 • De geschiedenis van belastingen en de kracht van onroerend goed
 • Het verschil tussen rijke mensen en arme mensen
 • Werk niet voor geld
 • Overwinning door beheersing van je emoties
 • Het pad van het ondernemerschap
 • Het tien-stappen plan naar rijkdom

Hoofdstuk 1 - Rijke papa, arme papa

In hoofdstuk 1 van het boek "Een arme en een rijke vader" introduceert de auteur Robert Kiyosaki zijn twee vaders: zijn biologische vader, die een hoog opgeleide en succesvolle ambtenaar was, en zijn vriend Mike's vader, die een zelfgemaakte miljonair was en een succesvolle ondernemer.

Kiyosaki legt uit dat zijn biologische vader, die hij "arme vader" noemt, hem leerde om hard te werken, een goede opleiding te volgen en een veilige, stabiele baan te krijgen. Zijn "rijke vader" daarentegen, leerde hem hoe hij zijn geld voor hem kon laten werken en hoe hij financieel onafhankelijk kon worden door middel van slimme investeringen en ondernemerschap.

Kiyosaki vertelt over de verschillende financiële filosofieën van zijn beide vaders en hoe deze hem hebben beïnvloed. Hij benadrukt dat zijn rijke vader hem heeft geleerd om te denken als een ondernemer en om kansen te zien waar anderen problemen zien. Zijn arme vader daarentegen heeft hem geleerd om veilig te spelen en risico's te vermijden.

De auteur legt uit dat zijn rijke vader hem heeft geleerd hoe hij passief inkomen kon genereren door middel van slimme investeringen in onroerend goed, aandelen en andere activa. Zijn arme vader daarentegen stelde voor om zuinig te leven, te sparen en te investeren in veilige obligaties.

Kiyosaki concludeert dat financiële educatie de sleutel is tot financieel succes en dat het belangrijk is om te leren hoe geld werkt en hoe men geld voor zich kan laten werken. Hij benadrukt het belang van het leren van financiële vaardigheden zoals boekhouding en belastingplanning, en het opbouwen van een ondernemersgeest om succesvol te zijn in het leven.

In het algemeen gaat hoofdstuk 1 van "Een arme en een rijke vader" over het belang van financiële educatie en het verschil tussen de financiële filosofieën van een arme en een rijke persoon. De auteur legt uit dat het leren van financiële vaardigheden en het volgen van de filosofie van de rijke vader kan leiden tot financiële vrijheid en succes.

Hoofdstuk 2 - De eerste les van mijn "rijke vader"

Hoofdstuk 2 gaat over de kracht van financiële geletterdheid en het belang van het begrijpen van financiële termen en concepten.

De auteur, Robert Kiyosaki, beschrijft hoe hij als jonge man financieel onwetend was, ondanks zijn hogere opleiding. Hij had geen idee hoe hij zijn geld moest beheren of hoe hij een budget moest maken. Zijn "arme vader" leerde hem om hard te werken en te sparen, maar niet hoe hij zijn geld moest laten groeien. Zijn "rijke vader" leerde hem daarentegen hoe hij geld kon verdienen door te investeren in onroerend goed en andere activa.

Kiyosaki benadrukt dat financiële geletterdheid een belangrijke vaardigheid is die kan leiden tot financiële vrijheid. Mensen die financieel geletterd zijn, begrijpen de taal van geld en weten hoe ze hun geld voor zich kunnen laten werken. Ze weten hoe ze hun uitgaven kunnen beheren, hoe ze budgetten moeten maken en hoe ze hun schulden kunnen afbetalen.

De auteur bespreekt verschillende financiële termen en concepten, waaronder activa en passiva. Hij legt uit dat activa geld verdienen en passiva geld kosten. Hij benadrukt dat het belangrijk is om een balans te hebben tussen activa en passiva en dat men moet streven naar het vergroten van het aantal activa.

Kiyosaki introduceert ook het begrip "cashflow", oftewel het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Hij legt uit dat een positieve cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan er uitgaat, terwijl een negatieve cashflow betekent dat er meer geld uitgaat dan er binnenkomt.

De auteur concludeert dat financiële geletterdheid een vaardigheid is die kan worden geleerd en ontwikkeld. Het is belangrijk om te leren hoe geld werkt en hoe men geld voor zich kan laten werken, zodat men financiële vrijheid kan bereiken.

In het algemeen gaat hoofdstuk 2 over de kracht van financiële geletterdheid en het belang van het begrijpen van financiële termen en concepten. De auteur benadrukt dat financiële geletterdheid een vaardigheid is die kan worden geleerd en ontwikkeld en dat het de sleutel is tot financiële vrijheid. Door financieel geletterd te worden, kan men leren hoe men geld voor zich kan laten werken en financiële zekerheid kan bereiken.

Hoofdstuk 3 - Waarom hebben we geen lessen over geld op school gekregen?

In hoofdstuk 3 bespreekt de auteur Robert Kiyosaki de redenen waarom hij denkt dat scholen geen lessen geven over geld. Hij zegt dat onze huidige schoolsystemen voornamelijk gericht zijn op het aanleren van academische vaardigheden en niet op financiële geletterdheid. Volgens de auteur zijn er verschillende redenen waarom financiële educatie niet wordt onderwezen op scholen.

De eerste reden is dat financiële educatie voor de meeste leraren en schoolbesturen een onbekend terrein is. Ze hebben zelf nooit geleerd hoe ze geld moeten beheren en investeren, en daarom kunnen ze deze vaardigheden niet overdragen aan hun studenten.

Ten tweede is het volgens de auteur zo dat de meeste scholen worden gefinancierd door de overheid en de overheid heeft er geen belang bij om financiële educatie aan te bieden, omdat ze afhankelijk zijn van het huidige economische systeem en van werknemers die het geldsysteem in stand houden.

Een andere reden is dat scholen worden gerund door bureaucraten en politici, en deze mensen hebben over het algemeen weinig ervaring met het runnen van een bedrijf of het beheren van hun eigen geld. Ze hebben dus weinig kennis over het onderwerp om het in het curriculum te integreren.

De auteur bespreekt ook het belang van financiële geletterdheid en stelt dat het ontbreken van financiële kennis in onze maatschappij leidt tot een vicieuze cirkel van schulden, lage inkomens en afhankelijkheid van de overheid. Mensen worden niet geleerd hoe ze geld kunnen verdienen en beheren, en dit heeft een negatieve invloed op hun leven.

Tot slot raadt de auteur aan dat iedereen zelf actie onderneemt om financiële educatie te zoeken en te leren. Hij benadrukt dat kennis macht is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar financiële toekomst in eigen hand te nemen. Dit kan worden gedaan door het lezen van boeken over financiële educatie, het zoeken van mentors die ervaring hebben in het beheren van geld, of het volgen van cursussen over het onderwerp. Door zelf te leren over geld en financiën, kunnen mensen betere keuzes maken en een rijker leven leiden.

Hoofdstuk 4 - Over machtige woorden

Hoofdstuk 4 van het boek "Een arme en een rijke vader" getiteld "Over machtige woorden" is gewijd aan het belang van de woorden die we gebruiken om onszelf en onze ideeën uit te drukken. Kiyosaki beschrijft hoe taal invloed kan hebben op ons denken, onze emoties en uiteindelijk onze acties en resultaten.

Kiyosaki stelt dat veel mensen zichzelf beperken door negatieve woorden en zinnen te gebruiken. Woorden als "ik kan dat niet" of "dat is te moeilijk" geven een negatieve overtuiging weer die je belemmert in het behalen van succes en rijkdom. In plaats daarvan moeten we ons richten op positieve woorden en zinnen die onze mogelijkheden en kansen benadrukken.

Een ander belangrijk aspect van taal is de betekenis die we eraan hechten. Kiyosaki beschrijft hoe rijke mensen woorden zoals "activa" en "passiva" anders definiëren dan de meeste mensen. Voor rijke mensen zijn activa dingen die geld opleveren, terwijl passiva dingen zijn die geld kosten. Door deze definitie te begrijpen, kunnen mensen hun perspectief veranderen en zich meer richten op het verwerven van activa en het verminderen van passiva.

Een ander belangrijk concept in het hoofdstuk is het verschil tussen actie-gerichte en resultaatgerichte woorden. Actie-gerichte woorden zijn woorden die je aanmoedigen om actie te ondernemen, terwijl resultaatgerichte woorden gericht zijn op het behalen van specifieke resultaten. Kiyosaki moedigt zijn lezers aan om zowel actie- als resultaatgerichte taal te gebruiken om hun doelen te bereiken.

Tot slot benadrukt Kiyosaki dat de woorden die we gebruiken niet alleen invloed hebben op onszelf, maar ook op anderen. Hij stelt dat positieve woorden en zinnen anderen kunnen inspireren en motiveren, terwijl negatieve woorden anderen kunnen ontmoedigen en demotiveren. Door positieve taal te gebruiken, kunnen we anderen inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

In het kort gaat dit hoofdstuk dus over de kracht van woorden en hoe deze invloed hebben op onze overtuigingen, emoties en acties. Kiyosaki benadrukt dat het belangrijk is om positieve woorden en zinnen te gebruiken en om de betekenis van bepaalde financiële termen te begrijpen, zodat we ons perspectief kunnen veranderen en ons kunnen richten op het behalen van succes en rijkdom.

Hoofdstuk 5 - De geschiedenis van belastingen en de kracht van onroerend goed

In hoofdstuk 5 geeft Robert Kiyosaki een uitleg over de geschiedenis van belastingen en de kracht van onroerend goed. Hij begint met het vertellen van het verhaal van de onafhankelijkheidsoorlog van de Verenigde Staten en hoe deze oorlog gefinancierd werd door belastingen. Dit was de eerste keer dat de Amerikaanse regering inkomstenbelasting invoerde, en het was bedoeld als tijdelijke maatregel om de oorlog te financieren. Na de oorlog werd de belasting weer afgeschaft, maar in 1913 werd de inkomstenbelasting opnieuw ingevoerd, en deze keer als permanente belasting.

Vervolgens legt Kiyosaki uit hoe rijke mensen belastingen vermijden door het gebruik van verschillende juridische constructies en aftrekposten. Hij benadrukt dat het belangrijk is om kennis te hebben over het belastingstelsel en hoe het werkt, omdat dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen en meer financiële vrijheid. Rijke mensen begrijpen het belang van belastingplanning en het creëren van passief inkomen, terwijl arme en middenklasse mensen vaak afhankelijk zijn van hun salaris en daardoor meer belasting moeten betalen.

Kiyosaki gaat vervolgens dieper in op de kracht van onroerend goed als een investeringsmiddel en hoe het kan helpen om belastingen te vermijden en passief inkomen te genereren. Hij legt uit hoe onroerend goed kan worden gefinancierd met behulp van geleend geld en hoe de huurinkomsten kunnen worden gebruikt om de hypotheek af te betalen en passief inkomen te genereren. Het bezitten van onroerend goed kan ook leiden tot belastingvoordelen, zoals aftrekposten voor rente en onderhoudskosten.

Kiyosaki benadrukt echter dat het bezitten van onroerend goed niet zonder risico is, en dat het belangrijk is om goed onderzoek te doen en te begrijpen hoe onroerend goed werkt voordat men gaat investeren. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat onroerend goed niet de enige manier is om rijkdom op te bouwen en dat er andere investeringsmogelijkheden zijn, zoals aandelen, obligaties en ondernemerschap.

In dit hoofdstuk benadrukt Kiyosaki dus het belang van kennis over het belastingstelsel en hoe het werkt, en hoe onroerend goed kan worden gebruikt als een middel om belastingen te vermijden en passief inkomen te genereren. Hij erkent echter ook dat het bezitten van onroerend goed niet zonder risico's is en dat het belangrijk is om goed onderzoek te doen voordat men gaat investeren.

De auteur bespreekt ook verschillende belastingvoordelen die beschikbaar zijn voor ondernemers en investeerders. Hij legt uit dat ondernemers en investeerders kosten kunnen aftrekken van hun belastingen en dat sommige investeringen belastingvrij kunnen zijn. Hij benadrukt echter ook dat het belangrijk is om belastingwetten op een legale manier te gebruiken.

Kiyosaki benadrukt dat het begrijpen van belastingen een belangrijke vaardigheid is die kan leiden tot financiële vrijheid. Door te begrijpen hoe belastingen werken en hoe men belastingwetten kan gebruiken, kan men meer geld verdienen en behouden.

Tot slot bespreekt de auteur het belang van het zoeken van professioneel belastingadvies. Hij legt uit dat het belangrijk is om met een professionele belastingadviseur te werken om ervoor te zorgen dat men belastingwetten op de juiste manier gebruikt. Door te begrijpen hoe belastingen werken en hoe men belastingwetten kan gebruiken, kan men meer geld verdienen en behouden. Het is echter belangrijk om belastingwetten op een legale manier te gebruiken.

Hoofdstuk 6 - Het verschil tussen rijke mensen en arme mensen

In hoofdstuk 6 van "Een arme en een rijke vader" legt auteur Robert Kiyosaki uit wat het verschil is tussen rijke mensen en arme mensen. Hij stelt dat het verschil niet ligt in het inkomen dat ze verdienen, maar in hun manier van denken en hun financiële IQ.

Kiyosaki begint het hoofdstuk door te stellen dat de meeste mensen denken dat als ze meer geld verdienen, ze automatisch rijk zullen worden. Hij zegt dat dit niet waar is en dat het hebben van een hoog inkomen niet garandeert dat iemand financieel gezond is. Hij geeft het voorbeeld van zijn vriend Mike, die een goedbetaalde baan had als piloot maar toch financiële problemen had omdat hij geen goed financieel plan had.

Kiyosaki zegt dat rijke mensen een andere mindset hebben dan arme mensen. Rijke mensen denken in termen van kansen en mogelijkheden, terwijl arme mensen denken in termen van beperkingen en problemen. Rijke mensen geloven dat ze hun eigen lot kunnen bepalen en dat ze controle hebben over hun financiën, terwijl arme mensen geloven dat hun financiële situatie wordt bepaald door externe factoren zoals de economie of de regering. 

Kiyosaki stelt ook dat rijke mensen zich richten op het vergaren van activa, terwijl arme mensen zich richten op het vergaren van inkomen. Activa zijn zaken die geld voor je verdienen, zoals beleggingen, onroerend goed of een eigen bedrijf, terwijl inkomen alleen geld oplevert zolang je blijft werken. Door zich te richten op het vergaren van activa, kunnen rijke mensen hun vermogen laten groeien en een passief inkomen genereren, terwijl arme mensen vaak vastzitten in een cyclus van werken voor geld.

Verder bespreekt Kiyosaki in het hoofdstuk het belang van financiële educatie. Hij stelt dat de meeste mensen op school alleen leren hoe ze voor geld moeten werken, maar niet hoe ze hun geld voor zich kunnen laten werken. Door zichzelf te blijven educeren over financiën en beleggen, kunnen mensen hun financiële IQ verhogen en betere financiële beslissingen nemen.

Ten slotte benadrukt Kiyosaki dat het belangrijk is om financiële doelen te stellen en een plan te maken om deze doelen te bereiken. Hij stelt dat rijke mensen zichzelf duidelijke doelen stellen en een plan hebben om deze doelen te bereiken, terwijl arme mensen vaak geen duidelijke financiële doelen hebben. Door doelen te stellen en een plan te maken, kunnen mensen zichzelf motiveren om hun financiële situatie te verbeteren en succesvol te worden.

In dit hoofdstuk van "Een arme en een rijke vader" laat Robert Kiyosaki zien dat het verschil tussen rijke mensen en arme mensen niet alleen ligt in het inkomen dat ze verdienen, maar ook in hun manier van denken en hun financiële IQ. Door zich te richten op het vergaren van activa, in zichzelf te blijven investeren met educatie over financiën en duidelijke financiële doelen te stellen.

Hoofdstuk 7 - Werk niet voor geld

In hoofdstuk 7 van "Een arme en een rijke vader" legt auteur Robert Kiyosaki uit waarom het belangrijk is om niet voor geld te werken en hoe je je denkwijze moet aanpassen om financieel succesvol te zijn.

Kiyosaki legt uit dat mensen vaak vastzitten in de ratrace van werken voor geld, waarbij ze elke maand hard werken om rekeningen te betalen en vervolgens weer opnieuw moeten beginnen. Hij stelt dat het belangrijk is om deze cyclus te doorbreken door jezelf af te vragen: "Waarom werk ik?" In plaats van je te richten op hoeveel geld je kunt verdienen, moet je je richten op hoe je geld voor je kunt laten werken.

Kiyosaki benadrukt dat het belangrijk is om te investeren in activa, zoals onroerend goed en aandelen, die geld voor je kunnen verdienen. Hij wijst erop dat de meeste mensen in activa investeren en hoe dit hun financiële situatie beïnvloedt. Hij beveelt aan om financiële educatie te zoeken en meer te leren over beleggen en financiën, zodat je betere beslissingen kunt nemen. 

Kiyosaki introduceert ook het concept van de "cashflow-kwadrant", dat bestaat uit vier categorieën: werknemer, zelfstandige, ondernemer en investeerder. Hij legt uit dat de meeste mensen in de linkerkant van het kwadrant zitten, als werknemer of zelfstandige, terwijl de meeste rijke mensen in de rechterkant van het kwadrant zitten, als ondernemer of investeerder. Kiyosaki benadrukt dat het belangrijk is om jezelf te verplaatsen naar de rechterkant van het kwadrant om financieel succesvol te zijn.

Tot slot legt Kiyosaki uit dat het belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren over financiën en investeringen. Door je kennis te vergroten, kun je betere financiële beslissingen nemen en jezelf bevrijden van de ratrace van werken voor geld.

Hoofdstuk 8 - Overwinning door beheersing van je emoties

In hoofdstuk 8 benadrukt auteur Robert Kiyosaki het belang van het beheersen van emoties om financieel succes te behalen. Volgens Kiyosaki zijn emoties zoals angst, twijfel, onzekerheid en schaamte de belangrijkste redenen waarom mensen financieel falen.

Kiyosaki beschrijft hoe zijn eigen vader altijd zorgvuldig omging met geld en emoties. Hij was iemand die zich in zijn werk en financiën specialiseerde en zijn emoties beheerste. Kiyosaki's arme vader daarentegen was constant in de greep van zijn emoties en was altijd bang om risico's te nemen en te falen. Deze houding weerhield hem van het nemen van actie en het maken van vooruitgang.

De auteur benadrukt dat angst en twijfel vaak worden aangeleerd en overgedragen van generatie op generatie. Mensen groeien op met de overtuiging dat geld verdienen moeilijk is en dat er niet genoeg is om te delen. Deze overtuigingen leiden tot belemmerende emoties die uiteindelijk leiden tot financiële problemen.

Kiyosaki moedigt lezers aan om de vaardigheid van beheersing van emoties te ontwikkelen, door het stellen van doelen, toewijding aan persoonlijke groei en het bijhouden van financiële informatie. Door dit te doen, kunnen mensen hun angsten overwinnen en hun emoties in evenwicht brengen, waardoor ze beter in staat zijn om verstandige financiële beslissingen te nemen. 

Ten slotte merkt Kiyosaki op dat mensen die financieel succesvol zijn, niet immuun zijn voor emoties. In plaats daarvan zijn ze in staat om emoties te herkennen en te gebruiken om zichzelf te motiveren en te blijven leren en groeien. Ze zijn bereid om risico's te nemen en te falen, omdat ze weten dat dit deel uitmaakt van het proces om financieel succes te behalen.

Hoofdstuk 9 - Het pad van het ondernemerschap

In hoofdstuk 9 bespreekt de auteur Robert Kiyosaki het belang van ondernemerschap voor financiële vrijheid en succes. Hij stelt dat ondernemerschap niet alleen gaat over het hebben van een eigen bedrijf, maar ook over het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten in elke levenssituatie.

Kiyosaki gaat in op de voordelen van het starten van een eigen bedrijf, zoals het creëren van een passief inkomen en het hebben van meer controle over je eigen financiële situatie. Hij benadrukt echter ook de risico's en uitdagingen van ondernemerschap en wijst erop dat niet iedereen geschikt is om een ondernemer te zijn.

De auteur bespreekt ook de verschillende aspecten van ondernemerschap, waaronder de noodzaak om een goed bedrijfsplan te hebben, het belang van het opbouwen van relaties en netwerken en het vermogen om te innoveren en te experimenteren. Hij wijst erop dat ondernemerschap ook gaat over het nemen van risico's en het omgaan met tegenslagen.

Kiyosaki raadt aan om ondernemerschap te ontwikkelen door het opdoen van kennis en ervaring, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen of het werken voor een klein bedrijf. Hij benadrukt ook dat ondernemerschap niet alleen gaat over het starten van een eigen bedrijf, maar ook over het creëren van kansen en waarde in elke situatie.

In dit hoofdstuk moedigt de auteur de lezer aan om ondernemerschap te zien als een belangrijke weg naar financiële vrijheid en succes, en om te streven naar het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten in hun leven.

Hoofdstuk 10 - Het tien-stappen plan naar rijkdom

Hoofdstuk 10 van "Een arme en een rijke vader" genaamd "Het tien-stappen plan naar rijkdom" is een praktische gids voor het bereiken van financiële onafhankelijkheid. Kiyosaki geeft aan dat het belangrijk is om de stappen één voor één te volgen en niet te snel te willen gaan. De tien stappen zijn:

 1. Zorg ervoor dat je geld voor jou werkt en niet andersom: Kiyosaki benadrukt dat je je geld moet laten werken door middel van beleggingen in activa die in waarde stijgen, zoals onroerend goed of aandelen, in plaats van te werken voor geld door middel van een baan.
 2. Controleer je uitgaven: Het is belangrijk om een budget te maken en je uitgaven onder controle te houden. Kiyosaki raadt aan om elke uitgave te categoriseren als een activa (iets dat geld oplevert) of een passiva (iets dat geld kost).
 3. Bespaar om te investeren, niet om te sparen: In plaats van geld te sparen op een spaarrekening, raadt Kiyosaki aan om te besparen om te investeren in activa die in waarde zullen stijgen.
 4. Begrijp onroerend goed: Onroerend goed is een van de beste manieren om vermogen op te bouwen, maar het is belangrijk om goed te begrijpen hoe onroerend goed werkt en hoe je het kunt gebruiken om geld te verdienen.
 5. Begrijp de markt: Het is belangrijk om de markt te begrijpen waarin je wilt investeren. Kiyosaki raadt aan om te leren over trends en de beste manieren om te investeren in die markt.
 6. Leer belasting te beheersen: Belastingen zijn een belangrijk onderdeel van geld verdienen en het is belangrijk om te leren hoe je ze kunt beheersen en optimaliseren.
 7. Bouw een team van professionals: Om succesvol te zijn in beleggen, is het belangrijk om een team van professionals te hebben, zoals een accountant, advocaat en makelaar.
 8. Bescherm uw vermogen: Het is belangrijk om uw vermogen te beschermen door middel van verzekeringen en juridische structuur, zoals het opzetten van een bedrijf.
 9. Verbeter uw financiële intelligentie: Om succesvol te zijn in het beleggen, is het belangrijk om je financiële intelligentie te verbeteren en te blijven leren.
 10. Geef terug: Kiyosaki gelooft dat degenen die succesvol zijn in het beleggen een morele verplichting hebben om terug te geven aan de samenleving en degenen te helpen die minder geluk hebben gehad.

Kiyosaki concludeert het boek met de opmerking dat het succesvol volgen van dit tien-stappenplan tijd, discipline en geduld vergt, maar dat het uiteindelijk kan leiden tot financiële vrijheid en onafhankelijkheid.

Tot slot

 • Iedereen kan het doen: Kiyosaki benadrukt dat rijk worden voor iedereen mogelijk is, zolang ze bereid zijn om te leren en hard te werken.
 • Stel doelen: Het stellen van duidelijke doelen is belangrijk om gericht te blijven en de motivatie hoog te houden.
 • Koop activa, geen passiva: Kiyosaki legt uit dat het belangrijk is om te investeren in activa (zoals vastgoed, aandelen en bedrijven) die in waarde toenemen, in plaats van passiva (zoals auto's en vakanties) die alleen geld kosten.
 • Wees verstandig met schulden: Kiyosaki bespreekt hoe schulden kunnen worden gebruikt als een middel om activa te verwerven en rijkdom op te bouwen, maar waarschuwt ook voor het gebruik van schulden om luxegoederen te kopen.
 • Creëer of sluit je aan bij een succesvol bedrijf: Kiyosaki legt uit dat ondernemerschap een van de beste manieren is om rijkdom op te bouwen en bespreekt verschillende manieren om een bedrijf te starten of eraan deel te nemen.
 • Beheer je geld verstandig: Kiyosaki adviseert om altijd te weten hoeveel geld je hebt, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat.
 • Werk aan je netwerk: Kiyosaki benadrukt het belang van het opbouwen van relaties met succesvolle mensen en het leren van hun kennis en ervaring.
 • Ken de belastingwetten: Kiyosaki legt uit hoe de belastingwetten werken en hoe je ze kunt gebruiken om je voordeel te doen.
 • Investeer in vastgoed: Kiyosaki bespreekt hoe vastgoed een krachtig middel kan zijn om rijkdom op te bouwen en geeft tips over hoe je in vastgoed kunt investeren.
 • Werk aan jezelf: Kiyosaki benadrukt dat persoonlijke ontwikkeling en voortdurende educatie belangrijk zijn voor succes en rijkdom.
Reacties
Categorieën